Bromelaïne uit ananas als kankertherapie

PlaceboNocebo 03

Bromelaïne is de algemene benaming voor een groep zwavel bevattende, proteolytische (eiwitafbrekende) enzymen uit de ananas (Ananas comosus).

Het medische gebruik van bromelaïne dateert al uit de jaren ’50. In 1958 rapporteerde het tijdschrift Lancet dat bromelaïne pijnlijke maandstonden kon verlichten. Sindsdien verschenen meer onderzoeken naar het effect van bromelaïne (en papaïne) op de baarmoeder. Bromelaïne zou een gunstig effect hebben bij endometriose, baarmoederfibromen en onvruchtbaarheid. In de jaren ’60 kende het onderzoek naar de gunstige effecten van bromelaïne een hoogtepunt. Men vond onder meer een ontstekingsremmende, bloedverdunnende, ontzwellende, immuunversterkende en wondgenezende werking. Bovendien ontdekte men dat bromelaïne het effect van antibiotica versterkte en zelfs antibioticatherapie kon vervangen. Door de opkomst van de farmaceutische ontstekingsremmers is men bromelaïne als natuurlijk middel uit het oog verloren.

Door de opkomst van farmaceutische ontstekingsremmers
is men bromelaïne als natuurlijk middel uit het oog verloren

Bromelaïne heeft ook een antikanker werking. Recente studies tonen aan dat bromelaïne inwerkt op verschillende processen die tot het ontstaan van kanker leiden. Het heeft een rechtstreekse impact op kankercellen en hun omgeving, maar verhoogt ook de immuniteit en de ontgifting, en remt inflammatie en bloedstolling, allemaal factoren die een rol spelen in het ontstaan van kanker.

Bromelaïne wordt al langer gebruikt als een booster voor chemotherapie, maar uit recente onderzoeken blijkt dat het even effectief is als een op zichzelf staande kankertherapie. Bromelaïne remt de proliferatie (woekering) van kankercellen en zet kankercellen aan tot zelfvernietiging. Het vertraagt de groei van tumoren en voorkomt uitzaaiing.

Bromelaïne heeft al therapeutische effecten in lage doses van 160 à 320 mg per dag, maar bij de meeste aandoeningen worden de beste resultaten bereikt met doses van 750 à 1.000 mg tot zelfs 2.000 mg per dag. Het effect van bromelaïne is meestal dosisafhankelijk, dat wil zeggen hoe hoger de dosis, hoe groter het effect. De optimale dosis is voor iedereen anders en varieert afhankelijk van de ernst van de aandoening. Men moet daarom vaak experimenteren om de juiste dosis te vinden. Het is aangeraden om met hoge doses te beginnen en deze geleidelijk af te bouwen en indien nodig opnieuw te verhogen. De dagdosis wordt best verdeeld in drie à vier dosissen.

Bromelaïne is net als andere proteolytische enzymen (pancreatine uit dierlijke bronnen en papaïne uit papaja) uiterst veilig, zelfs bij langdurig gebruik van extreem hoge doses. In klinische studies bij mensen worden geen noemenswaardige bijwerkingen gemeld.

©Hilde Maris

Meer info
Bromelaïne. Ontstekingsremmer & pijnstiller uit ananas. PlaceboNocebo 30.
Kanker begrijpen. De wijsheid van het lichaam.

 

Referenties

  1. Chobotova K, Vernallis AB, Majid FA. Bromelain's activity and potential as an anti-cancer agent: Current evidence and perspectives. Cancer Lett. 2010 Apr 28;290(2):148-56.
  2. Bhui K, Tyagi S, Srivastava AK, et al. Bromelain inhibits nuclear factor kappa-B translocation, driving human epidermoid carcinoma A431 and melanoma A375 cells through G(2) /M arrest to apoptosis. Mol Carcinog. 2011 Mar 22.
  3. Dhandayuthapani S, Perez HD, Paroulek A, et al. Bromelain-induced apoptosis in GI-101A breast cancer cells. J Med Food. 2012 Apr;15(4):344-9.

 

Ook in PlaceboNocebo 03

3 Zo zien wij het

10 Medisch

15 Voeding

18 Voeding

22 Therapie

26 Nutriënten

30 Fytotherapie

36 Leefstijl

40 Vraag aan de lezers

46 Psychologie

48 Medicijnen

54 Supplementen