Vitamine B12 beschermt tegen hepatitis C

PlaceboNocebo 04

Infectie met het hepatitis C virus (HCV) is een belangrijke factor in het ontstaan van chronische leverziekten en dé meest voorkomende onderliggende oorzaak van levertransplantaties. Men schat dat ongeveer 1% van de bevolking besmet is met het virus.

Al in de jaren ’50 werd er een verband gevonden tussen een gebrek aan vitamine B12 en hepatitis C. De afgelopen tien jaar is er opnieuw belangstelling gegroeid voor vitamine B12 als mogelijke aanvullende therapie bij hepatitis.

Vitamine B12 wordt opgeslagen in de levercellen en remt de replicatie van HCV. Bij mensen met lage bloedwaarden van B12 is het virus veel virulenter (schadelijker) dan bij mensen met hoge B12-waarden.

Recent stelde men vast dat suppletie met B12 de standaardbehandeling voor chronische HCV infectie effectiever maakt. Patiënten die B12 kregen, reageerden veel beter op de behandeling dan patiënten die alleen de standaardbehandeling kregen. B12 kan dus zowel preventief als therapeutisch ingezet worden tegen hepatitis C infecties.

Een gebrek aan vitamine B12 komt heel veel voor, maar wordt door een bloedanalyse zelden aan het licht gebracht. Het meten van B12 in het bloed geeft geen accuraat beeld van de B12-concentratie in het lichaam. Homocysteïne en methylmalonylzuur zijn meer betrouwbare parameters. Het zijn twee stoffen die voor hun afbraak afhankelijk zijn van vitamine B12. Als de concentratie van deze stoffen hoog is, is dat vaak een indicatie voor een B12-tekort.

De beste manier van B12-suppletie is het gebruik van zuigtabletten met de actieve vorm methylcobalamine, bij voorkeur in combinatie met foliumzuur en B6. Therapeutisch worden doses van 1.000 tot 5.000 µg (1 tot 5 mg) of meer aangeraden, afhankelijk van het tekort.

Symptomen van B12-tekort

 • bleekheid, duizeligheid, bloedarmoede
 • vermoeidheid, spierpijn, krachtverlies
 • tremors (trillen, beven)
 • psychose, verwardheid, nervositeit
 • depressie
 • concentratiestoornissen, geheugenproblemen, dementie
 • tintelingen of gevoelloosheid in armen, benen, handen en/of voeten
 • krachtverlies in armen of benen
 • zenuwpijn
 • gladde, pijnlijke tong
 • niet op de juiste woorden kunnen komen, verkeerde woorden gebruiken, zich verspreken
 • onverklaarbaar vallen of ergens tegenaan lopen, onhandigheid, dingen uit de handen laten vallen, dingen omgooien, struikelen, moeilijk lopen
 • evenwichtsstoornissen
 • impotentie, onvruchtbaarheid
 • niet herstellen van een whiplash
 • niet herstellen van een hersenschudding

Bronnen van vitamine B12

 • Vitamine B12 zit alleen in dierlijke producten in aanzienlijke hoeveelheden: vis, schaal- en schelpdieren, vlees, gevogelte, eieren, kaas, melk.
 • Traditionele Aziatische miso en tempeh (gefermenteerde sojaproducten), algen, spirulina en chlorella zijn goede plantaardige bronnen.
 • Micro-organismen in de bodem produceren B12. Deze blijven normaal aan de wortelgroenten hangen. Met de industrialisatie van de voedselproductie en de overdreven hygiëne werd deze bron van vitamine B12 uitgeschakeld.
 • Vitamine B12 wordt aangemaakt door de darmbacteriën, op voorwaarde dat de darmflora niet verstoord is.

©Hilde Maris

Meer info
Vitamine B12. Een stof om niet meer te vergeten. PlaceboNocebo 10.
Hepatitis B. Virale ontsteking van de lever. PlaceboNocebo 38.

 

Referenties

 1. Rocco A, Compare D, Coccoli P, et al. Vitamin B12 supplementation improves rates of sustained viral response in patients chronically infected with hepatitis C virus. Gut. 2012 Jul 17.
 2. Rosenberg P, Hagen K. Serum B12 levels predict response to treatment with interferon and ribavirin in patients with chronic HCV infection. J Viral Hepat. 2011 Feb;18(2):129-34.

Ook in PlaceboNocebo 04

3 Zo zien wij het

3 Medisch

18 Voeding

22 Therapie

26 Nutriënten

30 Fytotherapie

34 Dierengeneeskunde

 • Kennelhoest

  Vaccinatie vervangen door natuurlijke immunostimulatie

36 Sport & beweging

48 Psychologie

50 Medicijnen

52 Supplementen