Wat betekent ‘respect’ voor jou?

PlaceboNocebo 04

Respect is voor mij het aanvaarden of laten zijn van andermans zijn, dit voor mens, dier, natuur, materie, ... de al-om energie. (Martine G.)

Respect betekent voor mij anderen in hun waarde laten, ook al staat dit lijnrecht tegenover je eigen waarde(n).  Ik kan wel vertellen over mijn eigen gevoel, waarde of grens, maar tegelijkertijd mag die van de ander er ook zijn.  Ze zijn gelijkwaardig.  Respect betekent voor mij ook erkennen dat de ander zijn eigen proces heeft en dat dat helemaal oké is; dat je er niets aan gaat of wil veranderen.
Als iemand bv. door een moeilijk moment gaat, kan je letterlijk tegen die persoon zeggen: respect!  Daarmee bedoel je dan dat je de ander echt 'ziet' in al zijn glorie en pijn, dat je het begrijpt, ook al zit je zelf in een totaal andere fase.  Je zegt er ook mee dat het moedig is als die andere persoon toont wat er echt in hem leeft, ook al is er kans op afwijzing, pijn of onbegrip. (Kristina V.)

Respect hebben voor de fysieke en emotionele toestand van de mens. De integriteit en individualiteit van elk persoon respecteren en elke vorm van discriminatie vermijden. Mijn leuze in de massageruimte bij mij thuis is: ‘zolang men zijn anders zijn niet kan vergeven, is men ver verwijderd van het pad naar de wijsheid’ (Mieke R.)

Respect is voor mij anderen accepteren zoals ze zijn, iedereen in z’n waarde laten. Respect is een onderdeel van onszelf, van de manier waarop we in het leven staan en met anderen omgaan. (Magda R.)

Als jongere word je vaak verteld dat je respect moet hebben voor je ouders, voor je leerkrachten, voor oudere mensen, … Ik vind dat je respect moet verdienen. Het is geen privilege dat je kan afdwingen omdat je toevallig ouder bent. (Jochen VB)

Respect is niet oordelen, noch over anderen, noch over jezelf. Anderen laten zijn wie ze zijn, doen wat ze doen, ook al druist hun leefwijze volledig in tegen jouw visie. Respect voor jezelf is vaak nog moeilijker. We zijn ons meestal wel bewust van onze mening en ons oordeel over anderen, maar we beseffen vaak niet hoe oordelend we over onszelf zijn. We aanvaarden onszelf vaak nog minder dan anderen. Begin met respect voor jezelf, door jezelf te accepteren zoals je bent. Pas dan kan je ook anderen respecteren. (Wouter DP)

Voor mij is respect geen eerbied uit ‘hoogachting of angst’. Voor mij is respect mensen accepteren zoals ze zijn. Bewondering hebben voor hun specifieke talenten, hun creativiteit, hun eigen-aardigheid. Ze met beleefdheid en waardigheid benaderen - behandelen, op basis van gelijkwaardigheid. (Corry VdV)

Als men enkel uit eerbied, hoogachting of angst respect kan hebben, zoals in de definitie van Van Dale staat te lezen, is dit te beperkt of zelfs gedeeltelijk voorbijgestreefd. Empathie daarentegen is meer en meer een sociaal gegeven dat aan respect een andere dimensie geeft. Geef kinderen een opvoeding met het accent op empathie tot hun medemens en de wereld zal er in de toekomst heel wat mooier uitzien. Respect zou de basis van onze samenleving moeten zijn! (Monique C.)

Respect voor mij: mensen de vrijheid laten om hun eigen weg te gaan zelfs al strookt dat niet met je eigen mening. Niet oordelen en niet veroordelen, enkel een luisterend oor zijn en hulp aanbieden zonder op te dringen. Het recht zelf je eigen weg te gaan. (Mia DR)

Men zegt vaak dat respect iets is wat je moet verdienen, maar dat klopt voor mijn gevoel niet. Iedereen verdient respect, wat hij of zij ook doet. Het is vaak moeilijk om dat ook werkelijk toe te passen in het dagelijks leven. Het is gemakkelijk om respect te hebben voor iemand zoals Moeder Teresa of Gandhi, maar het vraagt een beetje inspanning om respect te hebben voor mensen zoals Dutroux. Toch doen ze allebei alleen maar datgene wat ze kunnen, wat ze geleerd hebben, omdat ze zijn wie ze zijn. Je hoeft niet in te stemmen met wat mensen doen, maar je kan wel proberen te begrijpen waarom ze doen wat ze doen. Dan sta je al een stapje dichter bij respect. (August V.)

Respect = Namaste = The divine in me recognizes and honours the divine in you (het goddelijke in mij herkent en eert het goddelijke in jou). (Kristien V.)

Respect voor mij is re-spect: opnieuw zien, kijken, en het oude (beeld/filter/opvatting) - vaak de face value, wat je meende te zien - los te laten en met nieuwe, frisse ogen - vaak die van het hart - te zien wat er zich echt aanbiedt. Eerbied is ook zo'n woord: eer-bieden. Voor mij gaat dat over echte aandacht geven. Dat is een erezaak. Hoog-achten net zo. (Steven S.)

Respect is eerbied (voor alles wat leeft en niet leeft in de natuur, inclusief mensen) (V. L.)

Voor mij betekent respect 'aandacht hebben voor de waarde van iets of iemand'. Iemand kan bepaalde dingen verwezenlijken die jij enorm belangrijk vindt waardoor je die persoon gemakkelijk zal respecteren. Het is moeilijker en daarom ook een uitdaging om respect op te brengen voor datgene wat minder goed scoort op onze eigen waardeschaal! Zo hebben sommige mensen geen respect voor dieren omdat ze dieren minder of geen waarde toekennen in vergelijking tot mensen. (Marijke M.)

Respect is eerbied voelen voor en daar vanuit handelen. Respect komt vanuit mijn hart, heeft te maken met bewondering, verwondering, voor datgene wat me raakt op niveaus die ik niet altijd in woorden kan vatten. (Thea B-L)

Respect is naast reciprociteit één van onze universele normen en waarden. Dit is geen verworvenheid, maar een inherent gegeven, een houding naar ieder mens & dier en naar ALLES wat bezield is. (Maarten V.)

 

Ook in PlaceboNocebo 04

3 Zo zien wij het

3 Medisch

18 Voeding

22 Therapie

26 Nutriënten

30 Fytotherapie

34 Dierengeneeskunde

  • Kennelhoest

    Vaccinatie vervangen door natuurlijke immunostimulatie

36 Sport & beweging

48 Psychologie

50 Medicijnen

52 Supplementen