Een verhaal voor een kind in rouw

PlaceboNocebo 09

Verhalen vertellen is zo oud als de mensheid. Verhalen bieden woorden en structuur waardoor ze ons helpen om grip te krijgen op gebeurtenissen en gevoelens. Zeker in moeilijke situaties, zoals een overlijden of een ander groot verlies, waar antwoorden niet altijd voor de hand liggen, kunnen verhalen heel waardevol zijn. Ook in de omgang met kinderen zijn verhalen een uitstekend medium. Met een klein kind over de dood spreken is niet alleen gevoelsmatig soms moeilijk, er is ook niet veel ‘taal’ beschikbaar om over alle facetten van het sterven te spreken. Misschien voel jij dingen aan die je graag wil delen met je kind, maar zijn die dingen moeilijk in woorden te vatten, laat staan in woorden die ook voor het kind al betekenis hebben. Met een verhaal of een sprookje breng je niet alleen woorden over, maar een hele realiteit. Door het magische van een sprookje kan je het onzegbare overbrengen, zonder op de beperkingen van de alledaagse taal te stuiten.

Een heel bijzondere en diepgaande manier om via verhalen met je kind te communiceren, is het zelf schrijven en vertellen van een ‘helend verhaal’.

Anja Glabeke

Om dit artikel te lezen, heb je een online abonnement nodig. Log in of klik hier voor de mogelijkheden.

Ook in PlaceboNocebo 09

3 Zo zien wij het

10 Medisch

15 Voeding

18 Voeding

22 Therapie

26 Nutriënten

  • Zink

    Nutritionele duivel-doet-al

30 Fytotherapie

  • Echinacea

    Natuurlijk antibioticum en antiviraal medicijn in één

36 Dierengeneeskunde

47 Leefstijl

50 Research

52 Medicijnen

  • Neussprays

    Regelmatig gebruik veroorzaakt verstopte neus