Vitamine D verbetert de spierfunctie

PlaceboNocebo 09

Vitamine D wordt meestal in verband gebracht met de botten, maar een gebrek aan vitamine D wordt in de geneeskunde ondertussen ook erkend als een oorzaak van vermoeidheid en spierzwakte. Britse onderzoekers van de Newcastle Universiteit wilden weten wat vitamine D suppletie precies doet in de spieren van vermoeide mensen met een gebrek aan vitamine D.

Dr. Akash Sinha en zijn collega’s bepaalden de recuperatie van fosfocreatine in de spieren van twaalf deelnemers met een gebrek aan vitamine D. Dat deden ze opnieuw nadat ze via suppletie de vitamine D-waarden in het bloed van de proefpersonen op een gezond peil hadden gebracht.

Fosfocreatine (ook bekend als creatinefosfaat) is een opgeslagen vorm van energie die gebruikt wordt door de spieren om ATP (adenosine trifosfaat) aan te maken om te kunnen samentrekken bij inspanning. Fosfocreatine geeft zijn fosfaat af om ATP te vormen en wordt daarbij zelf creatine. Na het samentrekken van de spieren, wanneer de spieren weer in rust zijn, geeft ATP zijn fosfaat weer af aan creatine om fosfocreatine te maken, dat opnieuw gebruikt kan worden voor een volgende spiercontractie. Een snelle recuperatie van fosfocreatine betekent dat de mitochondriën (de energiecentrales) in de spiercel goed werken. Mitochondriën die niet goed werken (mitochondriale disfunctie) en een trage recuperatie van fosfocreatine liggen aan de basis van spierzwakte en vermoeidheid.

In dit onderzoek kon men aantonen dat vitamine D suppletie de recuperatie van fosfocreatine aanzienlijk versnelt (van gemiddeld 34,44 seconden naar 27,84 seconden) en de spierfunctie verbetert.

“In mijn praktijk stel ik een gebrek aan vitamine D vast bij 60% van mijn patiënten. Een eenvoudig vitamine D supplement kan deze mensen helpen om hun energiepeil te verhogen”, aldus Dr. Sinha.

©Hilde Maris

Meer info
Vitamine D. Een goedkope 'levensverzekering'. PlaceboNocebo 16.
Spierverlies, spierafbraak, spierziekten & creatine worden besproken in PlaceboNocebo 40.

 

Referentie

Sinha A, Hollingsworth KG, Ball S, Cheetham T. Improving the vitamin D status of vitamin D deficient adults is associated with improved mitochondrial oxidative function in skeletal muscle. J Clin Endocrinol Metab. 2013 Mar;98(3):E509-13.

Ook in PlaceboNocebo 09

3 Zo zien wij het

10 Medisch

15 Voeding

18 Voeding

22 Therapie

26 Nutriënten

  • Zink

    Nutritionele duivel-doet-al

30 Fytotherapie

  • Echinacea

    Natuurlijk antibioticum en antiviraal medicijn in één

36 Dierengeneeskunde

47 Leefstijl

50 Research

52 Medicijnen

  • Neussprays

    Regelmatig gebruik veroorzaakt verstopte neus