Neurofeedback geeft langdurige resultaten bij ADHD

PlaceboNocebo 14

Neurofeedback (neurotherapie, neurobiofeedback of EEG-biofeedback) is een therapie waarbij de activiteit van hersengolven wordt omgezet in beelden, geluiden of trillingen. Met behulp van deze ‘feedback’ (terugkoppeling) en bepaalde aangeleerde technieken kan men de eigen hersenactiviteit beïnvloeden. Bepaalde soorten hersengolven hangen samen met bepaalde hersenactiviteiten of bewustzijnstoestanden. Een hoge activiteit van bètagolven duidt op aandacht en concentratie en een hoge activiteit van thètagolven wordt gelinkt aan dromerigheid.

Kinderen met ADHD of aandachtsproblemen hebben vaak te veel thètagolven en te weinig bètagolven. In een recent onderzoek onderzocht men het effect van neurofeedback op de symptomen van ADHD bij kinderen van 7 tot 11 jaar.

De kinderen werden verdeeld in groepen en kregen ofwel 40 sessies neurofeedback training (NFB), ofwel 40 sessies cognitieve training (CT), ofwel geen behandeling (controle). Ze werden daarna zes maanden lang beoordeeld door ouders en leerkrachten.

De cognitieve training bestond uit oefeningen om het geheugen en aandacht te trainen, met computerfeedback om de juiste antwoorden te belonen.

De neurofeedback training bestond uit oefeningen om de bètagolven (aandacht) te verhogen en de thètagolven (dromerigheid) te verlagen, terwijl de kinderen hun hersengolven bekeken op een computerscherm.

De kinderen in de NFB-groep hadden na de therapie duidelijk minder symptomen van ADHD dan de CT-groep en de controlegroep en bovendien bleven de positieve effecten minstens zes maanden aanhouden, wat in de andere groepen niet het geval was. De kinderen uit de CT-groep en de controlegroep hadden na zes maanden een hogere dosis van hun medicatie nodig om symptomen onder controle te houden. De kinderen die neurofeedback kregen, konden dezelfde dosis aanhouden.

De onderzoekers concluderen dat neurofeedback een veelbelovende aandachtstraining is voor kinderen met ADHD.

©Hilde Maris

Meer info
ADHD & leer- en gedragsstoornissen

 

Referentie

Steiner NJ, Frenette EC, Rene KM, et al. In-School Neurofeedback Training for ADHD: Sustained Improvements From a Randomized Control Trial. Pediatrics. 2014 Feb 17.

 

Ook in PlaceboNocebo 14

10 Medisch

  • Allergie

    Eczeem, hooikoorts, astma & voedselallergie

16 Voeding

  • Groene thee

    De bijzondere eigenschappen van EGCG & L-theanine

20 Voeding

24 Therapie

  • Bowen therapie

    Een nieuwe holistische behandeling via het fasciale netwerk, het bindweefsel

28 Nutriënten

32 Fytotherapie

36 Epigenetica

42 Vraag aan de lezers

44 Bewustzijn

50 Fytotherapie

52 Medicijnen