Gezond verstand, ervaring & intuïtief weten

PlaceboNocebo 16

Er heerst veel verwarring over wat gezond is en wat ongezond is op vlak van voeding en leefstijl. Dat komt omdat voedingsdeskundigen en andere gezondheidswerkers alleen maar aanbevelingen kunnen doen op basis van wat ze zelf op dit moment weten. Sommigen houden vast aan kennis die ze opgedaan hebben tijdens hun opleiding, maar die ondertussen achterhaald is. Anderen integreren alle nieuwe informatie die beschikbaar is in hun advies.

Een wetenschappelijke waarheid is echter altijd een tijdelijke waarheid. Dat is de essentie van wetenschappelijke ontwikkeling. Gezondheidsleer is net als alle andere wetenschappen een wetenschap die evolueert en waarin nieuwe inzichten oude overtuigingen onderuithalen. In de gezondheidsleer gelden daarom geen definitieve waarheden en aanbevelingen. Ze worden regelmatig aangepast aan de recentste wetenschappelijke ontdekkingen. 

“Als we wisten wat we deden,
heette het geen onderzoek”
(Albert Einstein)

Het is niet verstandig om volledig te vertrouwen op het standpunt van ‘deskundigen’ en ‘autoriteiten’. Er zijn in de gezondheidswetenschappen nog heel veel onduidelijkheden. Niemand kan pretenderen de volledige waarheid over het menselijk lichaam en de menselijke geest, voeding, beweging, leefstijl, enz. te kennen. 

Veel mensen hebben heel veel zinnige dingen te vertellen over gezondheid. Luister naar deze mensen, lees hun boeken of artikels, maar neem niet zomaar alles aan. Gebruik je gezond verstand en denk na over hoe het lichaam werkt, wat de natuur voorziet, wat logisch is en wat niet logisch is. Schenk aandacht aan je lichaam, voel je lichaam en luister naar wat het je vertelt. Voel zelf wat goed of slecht is voor jou.

Gezond verstand, ervaring en intuïtief weten zijn veel waardevoller
dan autoriteiten en wetenschappelijke bewijzen

 

Ook in PlaceboNocebo 16

10 Medisch

14 Medisch

18 Voeding

22 Therapie

26 Nutriënten

30 Fytotherapie

34 Dierengeneeskunde

42 Vraag aan de lezers

46 Bewustzijn

50 Supplementen

52 Medicijnen

  • Botox

    Giftige spierverlammer