Virale flora even belangrijk als bacteriële flora?

PlaceboNocebo 16

Dat bacteriën niet onze vijanden zijn, wordt steeds duidelijker uit de talrijke onderzoeken die het belang van een gezonde bacteriële lichaamsflora (bacteriën in de darmen, de vagina, de huid, de mond, de slijmvliezen, enz.) aantonen. Maar ook virussen zijn misschien wel belangrijker voor onze gezondheid dan men tot nu toe aannam.

Een onderzoek van de Washington University School of Medicine onthult dat een gezond lichaam een rijke en complexe virale flora heeft. Gezonde mensen dragen gemiddeld vijf verschillende soorten van virussen in en op hun lichaam.

De onderzoekers vonden bij 92% van jonge, gezonde proefpersonen minstens één virus in de neus, de huid, de mond, de stoelgang en/of de vagina. Bij sommige mensen werden tien tot vijftien virussen gevonden.

Onderzoekster Kristine M. Wylie zegt dat er vermoedelijk veel meer virussen gevonden zouden worden als men stalen zou nemen van heel het lichaam.

Men vermoedt dat in normale omstandigheden bepaalde virussen het immuunsysteem prikkelen en alert houden, zodat het beter reageert op gevaarlijke pathogene (ziekteverwekkende) stoffen, maar dat in bepaalde omstandigheden sluimerende virussen het risico op ziekte verhogen.

De vagina wordt bijvoorbeeld gedomineerd door papillomavirussen (HPV, humaan papillomavirus), waarvan tot nog toe meer dan 150 verschillende stammen ontdekt zijn. Verschillende stammen van deze virussen werden gevonden bij 38% van de vrouwen. Sommige vrouwen hadden ook bepaalde stammen van het HPV die beschouwd worden als een risicofactor voor baarmoederhalskanker. Opvallend was dat deze stammen meer voorkwamen bij vrouwen met een verstoorde vaginale bacteriële flora (vb. te weinig Lactobacillus en te veel Gardnerella).

Dit onderzoek steunt de visie dat virussen en bacteriën van nature aanwezig zijn in en op ons lichaam en dat ze daar niet zomaar schade aanrichten. Toekomstig onderzoek zal ongetwijfeld uitwijzen dat de virale flora net zo belangrijk is als de bacteriële flora en dat hun onderlinge balans bepaalt of we gezond blijven of niet. Dat plaatst een groot vraagteken bij de diagnostische waarde van de aanwezigheid van een bepaald virus in het lichaam (bv. HPV) en bij het systematisch uitroeien van virussen en bacteriën (en andere micro-organismen) met medicijnen.

©Hilde Maris

Meer info
Vaccinatie & immuniteit wordt uitgebreid besproken in PlaceboNocebo 35.

 

Referentie

Wylie KM, Mihindukulasuriya KA, Zhou Y, et al. Metagenomic analysis of double-stranded DNA viruses in healthy adults. BMC Biol. 2014 Sep 10;12(1):71.

Ook in PlaceboNocebo 16

10 Medisch

14 Medisch

18 Voeding

22 Therapie

26 Nutriënten

30 Fytotherapie

34 Dierengeneeskunde

42 Vraag aan de lezers

46 Bewustzijn

50 Supplementen

52 Medicijnen

  • Botox

    Giftige spierverlammer