Op een dag kwamen alle werknemers van een groot bedrijf op kantoor binnen en zagen dat er iets geschreven was op het mededelingenbord: “Gisteren is de persoon overleden die jullie groei in dit bedrijf in de weg stond. Jullie zijn allemaal uitgenodigd op de begrafenisplechtigheid, vandaag om 10.00 uur in de grote vergaderzaal.”

Iedereen was aanvankelijk geschokt en bedroefd dat een van hun collega’s gestorven was, maar na een tijdje begon men nieuwsgierig te worden. Wie was die man of vrouw die hun groei in het bedrijf had tegengehouden?

Toen iedereen in de grote vergaderzaal verzameld was, was de opwinding zo groot dat veiligheidsagenten de menigte in bedwang moesten houden. Hoe meer mensen de kist naderden, hoe groter de opwinding werd. Iedereen dacht: “Wie is die persoon die mijn groei heeft tegengehouden? Wel, in ieder geval is hij nu dood en word ik niet langer gehinderd in mijn vooruitgang.”

Een voor een kwamen ze bij de kist en keken erin. Tot hun grote verbazing lag er niemand in, alleen een spiegel. Iedereen die in de kist keek, zag zichzelf…

Op de spiegel stond geschreven: “Er is maar één persoon die in staat is om jouw groei te beperken: dat ben jij. Jij bent de enige die jouw leven bepaalt, jij bent de enige die jouw geluk, jouw verwezenlijkingen en jouw succes kan beïnvloeden. Jouw leven verandert niet wanneer je baas verandert, wanneer je collega’s veranderen, wanneer je bedrijf verandert, wanneer je vrienden veranderen, wanneer je partner verandert, … Jouw leven verandert alleen wanneer jij verandert, wanneer jij jouw beperkende overtuigingen loslaat.”

Overtuigingen worden gevormd door steeds herhaalde gedachten.
De enige reden waarom ze zo veel macht hebben,
is omdat je besloten hebt dat ze waar zijn,
omdat je besloten hebt erin te geloven.

Ook in PlaceboNocebo 17

10 Medisch

  • Osteoporose

    Meer dan een vrouwenaandoening of een calciumprobleem

18 Voeding

22 Therapie

26 Nutriënten

  • Fluor

    Te veel is schadelijker dan te weinig

30 Fytotherapie

34 Diagnostiek

38 Ecologie

42 Vraag aan de lezers

46 Bewustzijn

50 Biochemie

52 Medicijnen

  • Bisfosfonaten

    Osteoporose medicijnen verhogen de kans op... botbreuken