Hepatitis B virus is actiever bij een gebrek aan vitamine D

PlaceboNocebo 17

Hepatitis B is een leverziekte die veroorzaakt wordt door het hepatitis B virus (HBV). Besmetting gebeurt door contact met bloed, lichaamssappen, sperma en vaginaal vocht, via de huid of via de slijmvliezen (seksueel contact, bevruchting, bevalling, besmette injectienaalden, …).

HBV is een krachtig virus. Het dringt binnen in de levercellen, repliceert zich (maakt kopieën van zichzelf) en scheidt nieuwe virusdeeltjes af in de bloedcirculatie. Het DNA van het virus dringt tijdens infectie de celkern van een levercel binnen en vormt een reservoir voor de vorming van virusdeeltjes gedurende heel het leven van de cel. Het virus muteert gemakkelijk en wordt resistent tegen de meeste medicijnen. Dat maakt de behandeling van hepatitis B heel moeilijk.

Acute hepatitis B gaat in 95% van de gevallen vanzelf over. In dat geval heeft de persoon meestal levenslange immuniteit tegen HBV, hoewel viraal DNA nog jaren later in het bloed gevonden kan worden. Een daling van de weerstand of onderdrukking van het immuunsysteem (vb. met corticosteroïden) kan het HBV opnieuw activeren.

Chronische HBV infectie kan ernstige gevolgen hebben, zoals chronische leverziekte, levercirrose, bacteriële maagdarminfecties, leverkanker, leverfalen en hepatische encefalopathie (verminderde hersenfunctie door opstapeling van toxische stoffen in de hersenen).

In een recente studie stelde men vast dat bij chronische HBV infectie de virale last (de hoeveelheid van het virus in het bloed) stijgt naarmate de bloedwaarden van vitamine D dalen. De hoeveelheid HBV in het bloed is ook hoger in de winter, wanneer vitamine D in het bloed lager is, en lager in de zomer, wanneer vitamine D in het bloed hoger is. Vitamine D suppletie kan daarom een belangrijke rol spelen in de preventie en behandeling van hepatitis B.

©Hilde Maris

Meer info
Hepatitis B. Virale ontsteking van de lever. PlaceboNocebo 38.
Vitamine D. Een goedkope 'levensverzekering'. PlaceboNocebo 16.

 

Referentie

Farnik H, Bojunga J, Berger A, et al. Low vitamin D serum concentration is associated with high levels of hepatitis B virus replication in chronically infected patients. Hepatology. 2013 Oct;58(4):1270-6.

Ook in PlaceboNocebo 17

3 Zo zien wij het

10 Medisch

  • Osteoporose

    Meer dan een vrouwenaandoening of een calciumprobleem

18 Voeding

22 Therapie

26 Nutriënten

  • Fluor

    Te veel is schadelijker dan te weinig

30 Fytotherapie

34 Diagnostiek

38 Ecologie

42 Vraag aan de lezers

46 Bewustzijn

50 Biochemie

52 Medicijnen

  • Bisfosfonaten

    Osteoporose medicijnen verhogen de kans op... botbreuken