Meditatie vermindert angst al na één sessie

PlaceboNocebo 17

Angst is een normale stressrespons die ervoor zorgt dat we gevaarlijke situaties uit de weg gaan. Zonder angst zouden we niet lang overleven. Maar wanneer men angst ervaart zonder dat daar een reden voor is, spreekt men van angststoornis. Er zijn verschillende vormen van angststoornissen, die variëren van een gespannen angstig gevoel tot extreme angst en tot paniekaanvallen.

Angststoornissen hangen samen met een gebrek aan mentale controle van emoties. Bepaalde gebieden in de hersenen die instaan voor het in bedwang houden van emoties zijn minder actief wanneer men angst ervaart.

Meditatie is een van de beste manieren om angst te verminderen. Na slechts één sessie kan je al wijzigingen meten in de hersenactiviteit.

In een recente studie leerde men vijftien vrijwilligers zonder ervaring met meditatie de technieken van mindfulness meditatie (in vier sessies van twintig minuten). Voor en na elke sessie werd hun hersenactiviteit gemeten met MRI (magnetic resonance imaging). Bovendien werd ook de mate van angst bepaald voor elke deelnemer, voor en na de meditatie sessies.

De deelnemers ervoeren gemiddeld 22% minder angst na elke meditatie. In overeenstemming daarmee, werd er meer activiteit gemeten in de hersengebieden die emoties controleren.

Mindfulness meditatie draait rond bewuste aandacht voor alle lichamelijke, mentale en emotionele gewaarwordingen op dat moment. De bedoeling is dat je afleidende gedachten en emoties erkent en aanvaardt en ze vervolgens loslaat, er niet op reageert, er niet in opgaat.

Meditatie is een goede buffer voor angst. In slechts twintig minuten tijd verminder je malende gedachten en gepieker en verleg je je aandacht naar het huidige moment, waar je veilig bent, waar geen gevaar dreigt. Wanneer je dit dagelijks doet, verandert na verloop van tijd de manier waarop je reageert op dingen of situaties.

Vormen van angststoornissen

 • Gegeneraliseerde angststoornis: zich zorgen maken en gespannen zijn in afwezigheid van gevaar
 • Paniekstoornis: aanvallen van angst/paniek en gevoel van naderend onheil
 • Obsessief compulsieve stoornis: obsessieve gedachten en compulsief ritueel gedrag om angst te verlichten: handen wassen, smetvrees, poetsdrang, tellen, haren uittrekken, telkens opnieuw controleren of de deur op slot is, of het vuur uitgedraaid is, of de kraan niet meer lekt
 • Fobie: extreme irrationele angst voor objecten, dieren of sociale situaties
 • Posttraumatische stressstoornis: angst als gevolg van traumatische gebeurtenissen (auto-ongeluk, oorlog, geweld, misdaad, natuurramp, …). Herbeleven van de gebeurtenis in gedachten, flashbacks, nachtmerries, realiteitsverlies, hallucinaties, …

©Hilde Maris

Meer info
Angststoornissen worden besproken in PlaceboNocebo 37.

 

Referentie

Zeidan F, Martucci KT, Kraft RA, et al. Neural correlates of mindfulness meditation-related anxiety relief. Soc Cogn Affect Neurosci. 2014 Jun;9(6):751-9.

Ook in PlaceboNocebo 17

3 Zo zien wij het

10 Medisch

 • Osteoporose

  Meer dan een vrouwenaandoening of een calciumprobleem

18 Voeding

22 Therapie

26 Nutriënten

 • Fluor

  Te veel is schadelijker dan te weinig

30 Fytotherapie

34 Diagnostiek

38 Ecologie

42 Vraag aan de lezers

46 Bewustzijn

50 Biochemie

52 Medicijnen

 • Bisfosfonaten

  Osteoporose medicijnen verhogen de kans op... botbreuken