Verplichte leerstof op school?

PlaceboNocebo 17

Wat zou volgens jou verplichte ‘leerstof’ op school moeten zijn? Wat zouden kinderen van jongs af aan moeten leren? Welke vaardigheden, waarden en/of kennis zijn belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en jonge mensen met het oog op hun latere leven, op professioneel, maatschappelijk en persoonlijk vlak?

Ik zou de vraag anders stellen: 'wat zouden volwassenen moeten leren om kinderen te laten ontdekken wat hun vaardigheden en waarden zijn en welke kennis ze al in zich dragen?’ Wat heel belangrijk is voor jongeren (al vanaf baby) is dat ze mogen uiten wat in hen leeft. Dit betekent dat wanneer kinderen huilen, er geen speen in hun mond wordt gestopt of dat ze worden genegeerd of dat van alles wordt geprobeerd om het huilen te stoppen. Het mogen uiten van verdriet en boosheid heeft de functie van ontstressen. Andere positieve uitwerkingen ervan zijn o.a. minder gehoorzaamheidsproblemen, minder hyperactiviteit, betere gezondheid (zowel geestelijk als lichamelijk), beter concentratie- en leervermogen, minder slaapproblemen, betere relatie tussen ouder/begeleider en kind. Veel ouders weten dit niet en voelen zich ongemakkelijk wanneer hun kind huilt. Als ouders toestemming zouden geven om te uiten, door te zeggen: 'het is goed, huil maar', kan een kind in zijn latere leven helemaal in het hier en nu zijn en een ontspannen leven leiden waarin het dingen doet die bij hem passen. Als de behoeften van het jonge kind worden gehoord, leert het kind in zijn latere leven zijn eigen behoefte in te vullen, met respect voor die van de ander.
Volwassenen zijn dus de eersten die deze kennis moeten hebben of ontwikkelen. Ze moeten zichzelf heel goed leren kennen en weten welke pijn zij bij zich dragen, zodat ze deze niet hoeven te projecteren op hun kinderen/leerlingen. Als jongeren lessen Zelf-Bewust-Zijn krijgen van leraren die Zelf-Bewust-Zijn, dan ontdekken zij waar hun specifieke kracht ligt en hun kwaliteiten. Het is belangrijk dat deze kwaliteiten worden ontwikkeld, zodat we niet allemaal jongeren krijgen die van 'alles iets weten', maar jongeren die beter worden in datgene waar ze van nature goed in zijn. Dit levert allemaal topkrachten op voor de maatschappij, tevredenheid onder de mensen die elkaar het beste gunnen en een communicatie zonder geweld. Ik zou het persoonlijke vlak dus niet willen scheiden van het professionele en maatschappelijke. Het heeft allemaal met elkaar te maken. (Sonja Z.)

Wat naar mijn mening verplichte leerstof op school zou moeten zijn: lichaamsbewustwording en eigen verantwoordelijkheid voor de gezondheid, gezonde voeding en leefstijl. (Colette M.)

Naar mijn gevoel is één van de meest belangrijke zaken die we in het leven mogen roepen op school: aanwezig zijn in ons lichaam, in aandacht met ons zelf. De kinderen de weg terug te doen vinden of laten behouden om de kracht binnen op te zoeken en indien nodig te leren activeren. Verder: leren ons lichaam te gebruiken als wegwijzer, ons hart te volgen en niet ons verstand. En uiteraard de natuur en al haar facetten terug op te zoeken en te leren kennen. Maar ja, het ene volgt uit het andere, niet? (Magdalena P.)

Vertrouwen op je intuïtie en vertrouwen in jezelf. (Elly L.)

Op school, maar al van de geboorte, is het belangrijk je lijf te bewegen, ook op de grond. Zo leer je via je eigen lichaam de wereld om je heen kennen en ook de ‘leerstof’ die op scholen algemeen wordt gegeven. Dus de communicatie met jezelf en de ander vanuit respect naar jezelf en de ander. (Evelien S.-M.)

Ik zou de vraag willen omdraaien. Wat zouden leerkrachten en docenten van de kinderen moeten leren op geestelijk, emotioneel, energetisch, spiritueel en fysiek vlak? Anders moet je de vraag anders stellen: waar hebben kinderen recht op tijdens hun ontwikkeling op school? (Yolanda S.)

Het verbaast me al jaren dat op school weinig onderricht wordt gegeven over voeding in het algemeen. Zowel op de lagere school als in het hoger onderwijs zou het verplichte leerstof moeten zijn. Dagelijks worden kinderen geconfronteerd met ongezonde voeding die een slechte uitwerking heeft op de hersenen, hun gedrag en zelfs tot ziektes en ondervoeding kan leiden. Helaas wordt de kennis over gezonde voeding van huis uit niet vaak meegeven, de ouders weten het zelf niet eens meer.
Op jonge leeftijd spelenderwijs vertellen over fruit, groenten, wat het is, hoe lekker het is en waarom je het eet. Kinderen leren omgaan met eetbare planten en kruiden vergroot hun vaardigheden, kennis en ontwikkeling over voeding en gezondheid voor nu, maar ook voor later. Gezond voedsel en actief water zijn dé energie, de motor waar onze lichaamscellen alleen maar goed op kunnen draaien en die kennis ontbreekt bij heel veel kinderen. Gezonde voeding is het belangrijkste voor een lang en vitaal leven, geef het als verplichte leerstof.
Zelf heb ik drie boeken geschreven over voeding, mijn kinderen en kleinkinderen de kennis over voeding bijgebracht en gelukkig leven ze zo gezond mogelijk als jong kind en als student. (Sophie v.B.)

Zonder twijfel yoga. Maar dan wel de klassieke Raja Yoga (of Hatha, het praktische aspect van Raja). Er bestaan veel systemen, allen met verschillende benamingen en men vindt er nog steeds nieuwe uit. De essentie ervan echter vinden we telkens terug in de aloude yoga. Dit zowel wat oefeningen betreft als filosofie en wetenschappelijke benadering. Bevindingen uit de kwantumfysica, epi-biologie enz. zijn alleen maar een bevestiging van wat we kunnen terugvinden in de oude yoga geschriften. Kinderen bewustwording geven van het lichaam en de mentale activiteit is van vitaal belang. Via deze weg innerlijke rust creëren waardoor ongeconditioneerde waarneming kan ontstaan. Een open blik voor het nieuwe, zonder de last van gisteren, is waar yoga voor staat. (Bob)

Kinderen leren contact te maken met de geneeskracht van de natuur. Hen leren met hun innerlijke bron van kennis te weten waarmee/waarin een kruid, bijvoorbeeld het madeliefje, ons kan helpen. (Clementine B.)

Verplichte leerstof: zelfredzaamheid, waaronder gezondheidsleer, filosofie en sociale omgang. Afhankelijk van de leeftijd: ontwikkelingsmogelijkheden en beroepskeuze, althans de richting waarop men wil gaan, mede afhankelijk van de capaciteit en wensen van de leerling. (John R.)

Het eerste wat in mij opkomt is niet alleen respect voor de medemens maar ook voor dieren, dit is heden ten dage ver te zoeken. Daarnaast moeten alle wonderen van de natuur, de genezingskrachten van planten, bloemen, mineralen etc. worden belicht. Wat zijn de voor- en nadelen van inentingen? Liefde, gevoel tonen en luisteren naar andere mensen zijn zeer belangrijke onderwerpen. Het bewustzijn van je eigen innerlijk dient vergroot te worden, het voelen en volgen van wat je ziel met je voor heeft is in deze zeer belangrijk en een gids voor de toekomst in alle aspecten van het leven. (Piet H.)

Het zou voor opgroeiende kinderen heel nuttig zijn om middels de methode van Emotional Freedom Technique (EFT) kennis te nemen van hoe zij hun emoties kunnen leren herkennen en leren reguleren. Het zou de zelfkennis van hun lichaam vergroten, voorkomen dat ze verstrikt raken in steeds ingewikkelder belemmerende overtuigingen, het kan hun concentratie verbeteren, hun angsten niet langer dan nodig laten bestaan, … (Jan S.)

Geweldloos leren communiceren. Yoga en meditatie (degelijk onderwezen en geen oppervlakkig afgietsel ervan). (Catherine V.)

Leren zichzelf te zijn. Leren op ontdekking te gaan naar hun eigen talenten.
Leren zichzelf te aanvaarden, zichzelf graag te zien.
Leren dat angst nergens voor nodig is. Leren om het elke dag een beetje stil te maken.
Leren andere mensen te aanvaarden zoals ze zijn. Leren respect te hebben voor de natuur.
Leren dat fouten maken mag en dat we daaruit iets anders leren.
Leren dat we elke dag keuzes moeten maken en dat onze eigen keuze altijd de beste is, ook al is dat niet makkelijk.
Leren je eigen pad te volgen. Leren gelukkig te zijn met wat je hebt en niet ongelukkig te zijn met wat je niet hebt.
Leren dat buiten spelen, wandelen, ... wonderen doet met je lichaam i.p.v. binnen bezig te zijn met gsm en computer.
(Hedwige H.)

Verplichte leerstof kan enkel bekeken worden vanuit verstandelijk perspectief. Wat heb je nodig om in het praktische leven te functioneren? Wanneer we over talenten, respect, zelfacceptatie, verdraagzaamheid, … gaan spreken, hebben we een onderwijssysteem nodig waarin deze waarden voor de mensen die daarin werken een levenswijze moeten zijn. Kinderen en jonge mensen zijn heel gevoelig voor ‘dubbele boodschappen’. Wat vanuit het hoofd doorgegeven wordt, wordt in het hoofd ontvangen. Wat je met je hart doet, wordt in het hart ‘gehoord’. Alleen wanneer deze op één lijn staan wanneer iets aan een kind wordt doorgegeven, wordt het ook in heelheid gehoord en ingebed. Zo wordt ook de praktische leerstof boeiend en levend.
Het is goed om niet te vergeten dat de school altijd op de tweede plaats komt. De familie geeft de eerste boodschap die een kind ontvangt. Hierop bouwt het kind identiteit, hieraan is het kind trouw. (BDS)

Ook in PlaceboNocebo 17

3 Zo zien wij het

10 Medisch

  • Osteoporose

    Meer dan een vrouwenaandoening of een calciumprobleem

18 Voeding

22 Therapie

26 Nutriënten

  • Fluor

    Te veel is schadelijker dan te weinig

30 Fytotherapie

34 Diagnostiek

38 Ecologie

46 Bewustzijn

50 Biochemie

52 Medicijnen

  • Bisfosfonaten

    Osteoporose medicijnen verhogen de kans op... botbreuken