Vijf wijze mannen waren verdwaald in het bos.

De eerste wijze zei: ‘We moeten naar links. Mijn intuïtie zegt dat dat de juiste weg is’.
De tweede wijze zei: ‘We moeten naar rechts. Het is niet voor niets dat rechts in rechtstreeks zit.’
De derde wijze zei: ‘We moeten terug van waar we gekomen zijn, dan komen we vanzelf weer uit het bos’.
De vierde wijze zei: ‘We moeten rechtdoor. Als we altijd rechtdoor blijven lopen, komen we uiteindelijk aan de rand van het bos.’
De vijfde wijze zei: ‘Jullie hebben het allemaal fout. Ik heb een betere oplossing. Wacht hier op mij.’

Hij zocht de hoogste boom en klom erin. Terwijl hij omhoog klom, gingen de andere vier op weg, elk langs het pad van hun keuze. Vanuit de boom kon de vijfde man zien waar iedereen naartoe ging, wie als eerste uit het bos zou geraken en wie als laatste. Hij klom nog hoger en zag welke weg de kortste was. Die zou hij nemen.

Hij begreep het probleem en vond de beste oplossing. Hij had het bij het rechte eind. Alle anderen waren verkeerd, maar ze waren te koppig om naar hem te luisteren. Hij was de echte Wijze Man.

Maar hij had het bij het verkeerde eind…
Iedereen had het bij het rechte eind.

Degene die naar links ging, moest door struikgewas en kreupelhout ploeteren. Hij geraakte uitgeput en moest op zoek naar voedsel om verder te kunnen. Hij vocht zelfs met wilde dieren. Maar hij leerde hoe hij moest overleven in het bos, hij werd een deel van het bos. Hij werd een gids voor mensen die door het bos wilden trekken.

Degene die naar rechts ging, werd overvallen door rovers. Ze namen alles van hem af, hielden hem gevangen en dwongen hem om voor hen te stelen. Gaandeweg won hij het vertrouwen van de rovers, hij deelde zijn wijsheid met hen, hij leerde hen over menselijkheid en medeleven. Na zijn dood trokken de rovers de wereld in om zijn wijsheid te verkondigen aan iedereen die het wilde horen.

Degene die terugging van waar ze gekomen waren, volgde het platgetrapte spoor dat ze gemaakt hadden op de heenweg en kwam zo op het idee om een pad door het bos te maken, voor mensen die in het bos wilden wandelen zonder te verdwalen.

Degene die altijd maar rechtdoor ging, kwam op plaatsen waar niemand ooit geweest was. Hij vond geneeskrachtige planten op zijn weg waar hij geneesmiddelen van maakte. Hij werd wijd en zijd bekend om zijn kruidenremedies.

Degene die in de boom klom werd een specialist in het vinden van de kortste weg. Mensen vroegen hem om raad als ze met een prangend probleem zaten dat snel moest worden opgelost.

Ook in PlaceboNocebo 20

10 Medisch

14 Voeding

18 Voeding

22 Therapie

26 Nutriënten

30 Fytotherapie

  • Curcumine

    Ontsteking, pijn, reuma, alzheimer & kanker

34 Bewustzijn

42 Vraag aan de lezers

46 Bewustzijn

52 Medicijnen