Coënzym Q10 vermindert vermoeidheid en depressie bij multiple sclerose

PlaceboNocebo 21

Multiple sclerose (MS) is een slopende neurologische aandoening die steeds meer voorkomt. Er wordt geschat dat wereldwijd 2,5 miljoen mensen MS hebben.

Multiple sclerose is een inflammatoire auto-immune demyeliniserende ziekte. Eenvoudiger gezegd: het beschermende omhulsel (myeline) rond de uitlopers van de zenuwcellen (axonen) wordt aangevallen door het eigen immuunsysteem (auto-immuniteit) en beschadigd door een overdreven ontstekingsreactie (inflammatie).

Axonen geleiden elektrische impulsen (signalen) over de lengte van zenuwcellen om ze door te geven naar de volgende zenuwcel en vandaaruit verder tot het doel bereikt is. Wanneer zenuwcellen hun boodschappen niet goed meer kunnen doorgeven, kan dat heel uiteenlopende gevolgen hebben in het lichaam. Het wegvallen van zenuwsignalen tast vooral de motoriek (beweging), het gevoel (tast, zicht, gehoor) en de hersenfuncties (denken, geheugen, concentratie) aan, en kan op lange termijn de werking van alle organen en orgaanstelsels verstoren of doen uitvallen.

Patiënten met MS hebben vaak last van vermoeidheid en depressie. Volgens onderzoek kan suppletie met coënzym Q10 helpen om deze klachten te verlichten.

Coënzym Q10 (CoQ10) of ubiquinon is een vitamineachtige stof, die het lichaam zelf kan aanmaken, maar die ook in de voeding zit. CoQ10 is nodig voor de aanmaak van energie en is ook een sterke antioxidant. Het is een veelzijdige stof die zowel preventief als therapeutisch kan ingezet worden tegen aandoeningen die gepaard gaan met een gebrek aan energie (vermoeidheid, chronisch vermoeidheidssyndroom, burn-out) en verhoogde oxidatieve stress of vrije radicalen schade (hart- en vaatziekten, diabetes, hersenziekten, kanker). 

In een recent onderzoek gaf men mensen met MS twaalf weken lang 500 mg coënzym CoQ10 per dag of een placebo. Na drie maanden hadden diegenen die CoQ10 gekregen hadden aanzienlijk minder last van vermoeidheid en depressie dan diegenen die een placebo gekregen hadden.

©Hilde Maris

Meer info
Multiple Sclerose. PlaceboNocebo 10.
Coënzym Q10. PlaceboNocebo 3.

 

Referentie

Sanoobar M, Dehghan P, Khalili M, et al. Coenzyme Q10 as a treatment for fatigue and depression in multiple sclerosis patients: A double blind randomized clinical trial. Nutr Neurosci. 2015 Jan 20.

Ook in PlaceboNocebo 21

3 Zo zien wij het

10 Medisch

14 Voeding

18 Voeding

  • Uien

    Pittige leveranciers van bioactieve fytonutriënten

22 Therapie

  • Eutonie

    Een bedding voor de stroom van Leven

26 Nutriënten

30 Fytotherapie

34 Biochemie

40 Diagnostiek

42 Vraag aan de lezers

46 Bewustzijn

50 Nutriënten

52 Medicijnen