Elektromagnetische trilling vernietigt kankercellen

PlaceboNocebo 22

Het lichaam is opgebouwd uit subatomische deeltjes of golven die energie en elektromagnetische velden genereren. Deze elektromagnetische component stuurt alle celfuncties en biochemische processen, maar ook de activiteit van genen.

Wanneer een cel zich deelt, moet het DNA - een heel lange streng - ‘opgerold’ en verpakt worden in chromosomen om in de celkern van de nieuwe cel te passen. De drijvende kracht hierachter is het elektromagnetisch veld dat wordt gegenereerd door de trilling van het DNA. Chromosomen worden gevormd door synchronisatie van gelijke trillingsfrequenties (Zhao Y, 2012). Met andere woorden: genen zijn energie en worden beïnvloed door energie.

Ook de celdeling (de aanmaak van nieuwe cellen) en apoptose (zelfvernietiging van oude, beschadigde of gemuteerde cellen) wordt energetisch gestuurd. In de cel bevinden zich heel kleine buisjes (microtubuli), dynamische structuren die constant korter en langer worden. Deze dynamiek is nodig voor celdeling en apoptose. Microtubuli hebben een elektrische lading (polariteit) en moeten op hun natuurlijke frequentie trillen. Wanneer deze trilling verstoord is kunnen cellen zich ongecontroleerd blijven delen (Havelka D, 2014).

Bepaalde chemotherapeutische medicijnen (o.a. paclitaxel, docetaxel) remmen de dynamiek van microtubuli en stoppen zo de celdeling. Het probleem is dat ze de celdeling ook in gezonde cellen verstoren. Sinds kort worden in de oncologie elektrische velden gebruikt om in te werken op de microtubuli en zo de groei van kankercellen te remmen. Het geeft goede resultaten bij hersentumoren (Kirson, ED, 2007).

Het elektromagnetische principe wordt in de geneeskunde al lang toegepast (vb. scans, elektro-encefalogram, elektrocardiogram, lasertherapie, stralingstherapie). De klassieke radiotherapie - ioniserende straling - bestaat uit energetische subatomische deeltjes en elektromagnetische golven met een heel hoge frequentie. Het is een puur energetische therapie, maar ze vernietigt ook gezonde cellen.

In de kankertherapie worden ondertussen ook elektromagnetische pulsen gebruikt, voorlopig vooral in combinatie met chemotherapie (elektrochemotherapie). Het wordt beschouwd als een veelbelovende opzichzelfstaande ‘puur elektrische’ kankertherapie, zonder chemotherapie. Er wordt volop onderzoek gedaan naar de juiste technieken en de juiste frequenties die alleen kankercellen doden en geen invloed hebben op gezonde cellen (Breton M, 2012).

Het Amerikaans onderzoeksbedrijf Novobiotronics en de State University of New York houden zich al jaren bezig met wetenschappelijke experimenten met verschillende frequenties van elektromagnetische velden op kankercellen. Ze hebben ondertussen de juiste frequenties gevonden die kankercellen doden. Hun techniek, oscillating pulsed electric field (OPEF) – pulserende elektrische trilling - vernietigt 30 tot 60% van de kankercellen (in vitro) (BiotechDaily International, 2013). Op beelden die daarvan gemaakt zijn is te zien hoe de kankercellen letterlijk uit elkaar vallen. De groei van de kankercellen werd bovendien tot 65% afgeremd. De techniek werkte ook op antibioticaresistente bacteriën. Gezonde cellen werden niet beschadigd. Anthony Holland, de directeur van Novobiotronics, legt het principe van resonantie (meetrillen met de aangeboden frequentie) uit en laat beelden van de experimenten zien op YouTube (Shattering cancer with resonant frequencies).

©Hilde Maris

“De dag dat de wetenschap
niet-lichamelijke fenomenen begint te bestuderen,
zal ze in tien jaar tijd meer vooruitgang boeken
dan in alle voorgaande eeuwen van haar geschiedenis.”
(Nikola Tesla)

Referenties

  1. BiotechDaily International, 29 Oct 2013. Oscillating Pulsed Electric Fields Strike Major Blow to Resistant Bacteria and Cancer.
  2. Breton M, Mir LM. Microsecond and nanosecond electric pulses in cancer treatments. Bioelectromagnetics. 2012 Feb;33(2):106-23.
  3. Havelka D, Kučera O, Deriu MA, et al. Electro-acoustic behavior of the mitotic spindle: a semi-classical coarse-grained model. PLoS One. 2014 Jan 30;9(1):e86501.
  4. Kirson ED, Dbalý V, Tovarys F, et al. Alternating electric fields arrest cell proliferation in animal tumor models and human brain tumors. Proc Natl Acad Sci U S A. 2007 Jun 12;104(24):10152-7.
  5. Zhao Y, Zhan Q. Electric oscillation and coupling of chromatin regulate chromosome packaging and transcription in eukaryotic cells. Theor Biol Med Model. 2012 Jul 3;9:27.

 

Ook in PlaceboNocebo 22

3 Zo zien wij het

10 Biochemie

14 Medisch

18 Voeding

22 Voeding

  • Tomaten

    Bron van natuurlijke chemopreventieve stoffen

30 Fytotherapie

34 Therapie

38 Diagnostiek

42 Vraag aan de lezers

46 Bewustzijn

54 Immuniteit