Beweging & meditatie verminderen depressie

PlaceboNocebo 25

Depressie is een psychische toestand met een breed spectrum van negatieve gevoelens, gaande van somberheid tot overweldigende wanhoop. Het gaat ook vaak gepaard met slaapstoornissen, vermoeidheid, eetstoornissen, gewichtsverlies of -toename, geheugenverlies en concentratiestoornissen.

Depressie kan naast psychische factoren ook verschillende lichamelijke oorzaken hebben, zoals een gebrek aan bepaalde voedingsstoffen, schommelende bloedsuikerspiegel, trage schildklier, verstoorde darmflora, allergie en medicijngebruik.

Depressie komt heel veel voor, maar behoort nog steeds tot de taboesfeer. In de put zitten of verdriet hebben wordt aanzien als zwakte en stilstand. We moeten ons altijd goed in ons vel voelen, gelukkig en geslaagd zijn om gerespecteerd te worden. Steeds meer mensen slikken daarom antidepressiva, die niet alleen verslavend zijn en ernstige bijwerkingen kunnen hebben, maar ook het eigenlijke probleem niet aanpakken en op lange termijn nog meer problemen kunnen veroorzaken.

Een combinatie van mentale en fysieke training - meditatie en aerobe beweging - wordt beschouwd als een nieuwe ‘therapie’ voor het behandelen van depressie. Meditatie en beweging verhogen de aanmaak van nieuwe neuronen of hersencellen (neurogenese). Volgens neurowetenschappers is depressie (onder andere) een gevolg van een verlaagde neurogenese en kunnen de symptomen omgekeerd worden door het verhogen van neurogenese, bijvoorbeeld door meditatie en beweging.

In een recent onderzoek kregen 22 mensen met depressie en 30 gezonde mensen twee maanden lang wekelijks twee sessies meditatie- en bewegingstherapie van een uur, bestaande uit een half uur aandachtsmeditatie en een half uur matig intensieve aerobe training.

Na acht weken hadden de deelnemers met depressie aanzienlijk minder symptomen van depressie en minder malende gedachten. Maar ook de gezonde deelnemers, die niet echt depressief waren, hadden minder depressieve symptomen.

©Hilde Maris

Meer info
Depressie. Biochemische & metabole oorzaken. PlaceboNocebo 37.
Beweging & het gemoed. PlaceboNocebo 37.

 

Referentie

Alderman BL, Olson RL, Brush CJ, Shors TJ. MAP training: combining meditation and aerobic exercise reduces depression and rumination while enhancing synchronized brain activity. Transl Psychiatry. 2016 Feb 2;6:e726.

Ook in PlaceboNocebo 25

3 Zo zien wij het

10 Medisch

16 Metabolisme

24 Therapie

28 Nutriënten

32 Fytotherapie

36 Voeding

40 Mind-body

50 Medicijnen