Kan sporten de weerstand tegen pestgedrag verhogen?

PlaceboNocebo 27

Pesten is van alle tijden en is op zich vrij normaal gedrag voor kinderen en jongeren, maar het kan soms te ver gaan en zelfs dramatische proporties aannemen. Sommige jongeren zijn gevoeliger voor pestgedrag dan anderen. Ze worden sneller depressief, krijgen eerder zelfmoordgedachten en ondernemen gemakkelijker zelfmoordpogingen dan jongeren die meer weerstand hebben tegen pestgedrag.

Sporten en lichamelijke activiteit hebben een krachtige antidepressieve, angst remmende en stemming verbeterende werking die in verschillende studies is aangetoond. Beweging wordt beschouwd als een doeltreffend middel voor de preventie en behandeling van verschillende psychologische problemen, zoals depressie, angst, verslaving, druggebruik en posttraumatisch stress syndroom. Het werkt even goed en in veel gevallen zelfs beter dan medicijnen en psychotherapie.

Pesten is voor veel jongeren - ondanks de talrijke antipestcampagnes - een reëel probleem.

Uit een recent onderzoek bij meer dan 13.500 studenten blijkt dat 30% van de jongeren in het afgelopen jaar minstens twee weken of langer depressief was geweest, 22% had met zelfmoordgedachten gespeeld en 8% had een zelfmoordpoging ondernomen. Studenten die gepest werden, hadden twee keer meer kans om depressief te worden en meldden drie keer meer zelfmoordgedachten en -pogingen dan studenten die niet gepest werden.

De jongeren die vier tot vijf dagen per week sportten, hadden minder kans op depressie en zelfmoordgedachten en -pogingen dan de jongeren die niet of slechts één dag per week aan sport deden. Bij de studenten die gepest werden, verminderde minstens vier dagen per week sporten zelfmoordgedachten en zelfmoordpogingen met 23% (Sibold J, 2015).

Hoewel dit slechts een waargenomen verband is en geen absoluut bewijs, is het een aanwijzing dat sporten de weerstand tegen pestgedrag kan verhogen en een eenvoudige, goedkope en gezonde remedie kan zijn tegen psychologische problemen.

©Hilde Maris

 

Referentie

Sibold J, Edwards E, Murray-Close D, et al. Physical activity, sadness, and suicidality in bullied US adolescents. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2015 Oct;54(10):808-15.

 

Ook in PlaceboNocebo 27

3 Zo zien wij het

10 Medisch

18 Medisch

30 Voeding

38 Nutriënten

  • Kalium

    Bloeddruk, hartritme, vochtbalans & zuur-base evenwicht

46 Bewustzijn

50 Medicijnen