Omega-3 voorkomt diabetische retinopathie

PlaceboNocebo 30

Diabetische retinopathie is een verzamelnaam voor oogaandoeningen die kunnen ontstaan als gevolg van diabetes en die ernstig gezichtsverlies en zelfs blindheid kunnen veroorzaken.

Het netvlies of de retina is het lichtgevoelige weefsel achteraan in het oog. Voor een goed zicht is een gezond netvlies nodig. Een hoge bloedsuikerspiegel stimuleert de vorming van vrije radicalen (oxidatieve stress) en inflammatie en beschadigt de bloedvaatjes in het netvlies. Bij sommige diabetici zwellen de bloedvaten en gaan ze lekken. Bij anderen beginnen nieuwe bloedvaten op het oppervlak te groeien (angiogenese).

In de beginfase van retinopathie zijn er geen symptomen. Men heeft ook geen pijn. Op het moment dat het zicht wazig wordt of achteruitgaat, is de aandoening al gevorderd. Wanneer de bloedvaatjes gaan lekken, kan men vlekken voor de ogen zien.

Retinopathie kan voorkomen worden door meteen na de diagnose van diabetes maatregelen te treffen, zoals aanpassing van de voeding, beweging, stoppen met roken en zorgen voor voldoende antioxidanten. Wanneer men wacht tot zich symptomen voordoen is het vaak te laat. Toch kan in elke fase van retinopathie ingegrepen worden om verdere schade te voorkomen.

Het netvlies is rijk aan omega-3 vetzuren, die belangrijk zijn om het netvlies te beschermen tegen oxidatieve stress en inflammatie. Uit de omega-3 vetzuren worden stoffen aangemaakt die ontsteking en angiogenese remmen.

Diabetespatiënten die meer dan 500 mg omega-3 per dag met de voeding innemen, hebben 48% minder kans om ernstige diabetische retinopathie te ontwikkelen. Dat kan gemakkelijk bereikt worden door twee keer per week vette vis te eten (Sala-Vila A, 2016).

©Hilde Maris

Meer info
Oogaandoeningen – cataract, glaucoom, maculadegeneratie – worden besproken in PlaceboNocebo 31.
Diabetes & Metabool Syndroom. Omkeerbaar zonder medicijnen.

 

Referentie

Sala-Vila A, Díaz-López A, Valls-Pedret C, et al. Dietary Marine ω-3 Fatty Acids and Incident Sight-Threatening Retinopathy in Middle-Aged and Older Individuals With Type 2 Diabetes: Prospective Investigation From the PREDIMED Trial. JAMA Ophthalmol. 2016 Oct 1;134(10):1142-1149.

 

Ook in PlaceboNocebo 30

3 Zo zien wij het

10 Medisch

18 Medisch

26 Nutriënten

28 Medisch

  • Jicht

    Urinezuur verlagen met voeding & leefstijl

34 Sport & beweging

38 Fytotherapie

46 Bewustzijn

50 Medicijnen