Reïncarnatie

Religieuze & wetenschappelijke standpunten

PlaceboNocebo 30

Reïncarnatie – wedergeboorte of zielsverhuizing – is een religieus-filosofisch concept dat stelt dat de ziel of de geest na de dood van het lichaam niet sterft of verdwijnt, maar verhuist naar een ander lichaam. In de oosterse religies, die een meer filosofische en een minder analytische inslag hebben, is reïncarnatie algemeen geaccepteerd, hoewel de visies onderling verschillen. In het Westen gelooft men over het algemeen niet in reïncarnatie. Zowel de Islam als het Christendom verwerpen het idee van zielsverhuizing, hoewel bepaalde stromingen het wel erkennen. Ook verschillende nieuwe religieuze bewegingen en mystieke, esoterische bewegingen geloven in een vorm van wedergeboorte.

In de westerse wetenschappelijke wereld wordt reïncarnatie afgewezen, omdat het niet bewezen is. Toch krijgen steeds meer wetenschappers interesse in het fenomeen van zielsverhuizing en wordt er onderzoek naar gedaan. Er zijn veel opmerkelijke gevallen van kinderen die herinneringen hebben die niet van hen zijn en die frappante overeenkomsten vertonen met het leven van mensen die gestorven zijn. Hoewel dat voor de wetenschappen geen ‘bewijs’ is van reïncarnatie, is er ook geen andere wetenschappelijke verklaring voor. Er zijn geen wetenschappelijke methoden om reïncarnatie te bewijzen, maar ook niet om het te weerleggen. Het is tot nog toe een kwestie van geloof.

Om dit artikel te lezen, heb je een online abonnement nodig. Log in of klik hier voor de mogelijkheden.

Ook in PlaceboNocebo 30

3 Zo zien wij het

10 Medisch

18 Medisch

26 Nutriënten

28 Medisch

  • Jicht

    Urinezuur verlagen met voeding & leefstijl

34 Sport & beweging

38 Fytotherapie

50 Medicijnen