Vitamine D-suppletie verbetert autisme

PlaceboNocebo 31

Autisme spectrum stoornis (ASS) is een ontwikkelingsstoornis die gekenmerkt wordt door onder andere problemen met sociale omgang en communicatie, een drang naar onveranderlijkheid, sterk begrensde interesses en herhaalde rituelen.

Kinderen - en volwassenen - met autisme hebben vaak een gebrek aan vitamine D. In een recent onderzoek werd vastgesteld dat 57% van de 122 kinderen met ASS een echt gebrek had aan vitamine D, terwijl 30% onvoldoende vitamine D had (geen echt tekort, maar niet genoeg voor een optimale werking van alle lichaamsprocessen waarvoor vitamine D nodig is).

De kinderen met een ernstige vorm van autisme hadden gemiddeld lagere bloedwaarden van vitamine D dan de kinderen met een milde of matige vorm van autisme. Hoe minder vitamine D in het bloed, hoe ernstiger de symptomen van ASS.

De 106 kinderen met lage bloedwaarden van vitamine D (minder dan 30 ng/ml) moesten drie maanden lang een vitamine D-supplement nemen – 300 IE per kilogram lichaamsgewicht per dag, tot een maximum van 5.000 IE per dag. Van de 83 kinderen die de behandeling voltooiden, hadden er 67 (81%) na drie maanden een sterke verbetering van hun symptomen - gedrag, stereotiepe patronen, oogcontact en aandacht. De kinderen die door de suppletie een bloedwaarde van meer dan 40 ng/ml bereikten, verbeterden het sterkst (Saad K, 2016).

Autisme is geen ‘hersenziekte’, maar een metabole stoornis als gevolg van onder andere spijsverteringsstoornissen, een verstoorde darmflora, allergie, auto-immuniteit, infecties, ontsteking, gebrek aan energie in de cellen, te veel giftige stoffen, een slechte detoxificatie en een gebrek aan bepaalde nutriënten. Sommige kinderen zijn genetisch vatbaarder voor deze metabole stoornissen, maar dat betekent niet dat autisme altijd genetisch ‘vastligt’. Al deze metabole stoornissen - die samen de hersenfuncties beschadigen - kunnen namelijk hersteld worden: met voeding, leefstijl en voedingssupplementen.

©Hilde Maris

Meer info
Autisme. Herstelbare metabole stoornis. PlaceboNocebo 19.
Vitamine D. Een goedkope ‘levensverzekering’. PlaceboNocebo 16.

Referentie

Saad K, Abdel-Rahman AA, Elserogy YM, et al. Vitamin D status in autism spectrum disorders and the efficacy of vitamin D supplementation in autistic children. Nutr Neurosci. 2016 Oct;19(8):346-351.

Ook in PlaceboNocebo 31

3 Zo zien wij het

10 Medisch

  • Cataract

    Lensvertroebeling door oxidatieve stress & glycatie

16 Medisch

  • Glaucoom

    Hersendiabetes, een neurodegeneratieve aandoening

22 Medisch

28 Nutriënten

32 Fytotherapie

36 Therapie

40 Voeding

46 Biochemie