De darmflora herstellen kan autisme omkeren

PlaceboNocebo 34

Kinderen met autisme spectrum stoornissen (ASS) hebben heel vaak last van maagdarmklachten zoals buikpijn, opgeblazen gevoel, winderigheid, diarree en constipatie. Naar schatting 23 tot 70% van de kinderen met ASS heeft spijsverteringsklachten. Hoe erger de maagdarmklachten, hoe ernstiger de symptomen van autisme (Chaidez V, 2014).

De darmflora of het microbioom (de bacteriën in de darm) is betrokken bij de pathologie van autisme. Uit verschillende studies blijkt dat kinderen met autisme een verstoorde darmflora hebben (meer pathogene bacteriën, minder bifidobacteriën, minder verscheidenheid) (Li Q, 2017).

De darmwand heeft een eigen zenuwstelsel met neuronen, neurotransmitters en neuropeptiden die instaan voor de communicatie met de hersenen en de rest van het lichaam. De darmbacteriën maken hormonen en neurotransmitters aan en communiceren met het centraal zenuwstelsel. Dat noemt men de darm-hersenen connectie of de microbioom-darm-hersenen as.

De zenuwcellen in de darmen worden geprikkeld door in de darm aanwezige (voedings)stoffen, micro-organismen en stoffen die door micro-organismen aangemaakt worden. Ze geven deze prikkels door aan de hersenen. Clostridium bacteriën (die vaak verhoogd zijn in de darmflora van autistische kinderen) maken bijvoorbeeld neurotoxines aan die de hersenfuncties verstoren (Parracho HM, 2005).

Een verstoorde darmflora is gelinkt aan een beschadigde darmwand (lekke darm). Kinderen met autisme (en hun verwanten) hebben vaker een lekke darm dan gezonde kinderen (de Magistris L, 2010). Een beschadigde darm is meer doorlaatbaar voor stoffen die normaal de darmwand niet kunnen passeren, zoals onverteerde eiwitten en koolhydraten, gluten, bacteriële toxines, microbiële metabolieten, schimmels, enz. Ze komen in het bloed terecht en kunnen een immuun- en ontstekingsreactie veroorzaken (ook in de hersenen) of de zenuwen prikkelen. Dit is een belangrijke factor in het ontstaan van de psychische symptomen en gedragsproblemen bij autisme (Ashwood P, 2011; de Theije CG, 2011).

Een verstoorde darmflora en een lekke darm kunnen hersteld worden door suppletie met prebiotica en probiotica. Dit wordt beschouwd als een veelbelovende therapie voor autisme. Er zijn al een aantal studies die aantonen dat prebiotica en/of probiotica op korte termijn niet alleen de darmflora van autistische kinderen verbetert, maar ook hun gedrag (Critchfield JW, 2011; Umbrello G, 2016; Grossi E,).

Er loopt op dit moment een studie die het effect van zes maanden probiotica suppletie op de symptomen van autisme onderzoekt (Santocchi E, 2016).

©Hilde Maris

Meer info
Autisme, een herstelbare metabole stoornis. PlaceboNocebo 19.
Het belang van de darmflora. PlaceboNocebo 32.
Probiotica. Gezondheid begint bij gezonde darmen. PlaceboNocebo 04.

 

Referenties

  1. Ashwood P, Krakowiak P, Hertz-Picciotto I, et al. Elevated plasma cytokines in autism spectrum disorders provide evidence of immune dysfunction and are associated with impaired behavioral outcome. Brain Behav Immun. 2011 Jan;25(1):40-5.
  2. Chaidez V, Hansen RL, Hertz-Picciotto I. Gastrointestinal problems in children with autism, developmental delays or typical development. J Autism Dev Disord. 2014 May;44(5):1117-27.
  3. Critchfield JW, van Hemert S, Ash M, et al. The potential role of probiotics in the management of childhood autism spectrum disorders. Gastroenterol Res Pract. 2011;2011:161358.
  4. de Magistris L, Familiari V, Pascotto A, et al. Alterations of the intestinal barrier in patients with autism spectrum disorders and in their first-degree relatives. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2010 Oct;51(4):418-24.
  5. de Theije CG, Wu J, da Silva SL, et al. Pathways underlying the gut-to-brain connection in autism spectrum disorders as future targets for disease management. Eur J Pharmacol. 2011 Sep;668 Suppl 1:S70-80.
  6. Grossi E, Melli S, Dunca D, et al. Unexpected improvement in core autism spectrum disorder symptoms after long-term treatment with probiotics. SAGE Open Med Case Rep. 2016 Aug 26;4:2050313X16666231.
  7. Li Q, Han Y, Dy ABC, et al. The Gut Microbiota and Autism Spectrum Disorders. Front Cell Neurosci. 2017 Apr 28;11:120.
  8. Parracho HM, Bingham MO, Gibson GR, et al. Differences between the gut microflora of children with autistic spectrum disorders and that of healthy children. J Med Microbiol. 2005 Oct;54(Pt 10):987-91.
  9. Santocchi E, Guiducci L, Fulceri F, et al. Gut to brain interaction in Autism Spectrum Disorders: a randomized controlled trial on the role of probiotics on clinical, biochemical and neurophysiological parameters. BMC Psychiatry. 2016 Jun 4;16:183.
  10. Umbrello G, Esposito S. Microbiota and neurologic diseases: potential effects of probiotics. J Transl Med. 2016 Oct 19;14(1):298.