Meer intensief bewegen, langer leven

PlaceboNocebo 36

Het is al meermaals aangetoond dat beweging beschermt tegen alle degeneratieziekten en dat het de kans om vroegtijdig te sterven verlaagt. De meeste studies die het verband tussen beweging, ziektebeelden en overlijden onderzoeken, zijn gebaseerd op de lichamelijke activiteiten die de deelnemers zelf rapporteren.

In deze onderzoeken stelt men vast dat mensen die zeggen dat ze minstens 150 minuten per week matig tot intensief bewegen 10 tot 30% minder kans hebben om op korte termijn te overlijden. Ter vergelijking: niet roken verlaagt dit risico met 50% vergeleken met wel roken.

In een recent onderzoek werd de lichamelijke activiteit van meer dan 17.000 vrouwen gemeten met een apparaat dat beweging traceert (ActiGraph GT3X, vergelijkbaar met Fitbit). De vrouwen – die allemaal ouder waren dan zeventig jaar – moesten het apparaat een week lang op hun heup bevestigen. Ze werden daarna gemiddeld 2,3 jaar opgevolgd.

De vrouwen zaten gemiddeld 8,4 uur per dag, ze waren gemiddeld 5,8 uur per dag licht actief en een half uur per dag matig tot intensief actief. De vrouwen die het minst actief waren, deden slechts acht minuten per dag matige tot intensieve lichamelijke activiteiten. De vrouwen die het meest actief waren, waren 68 minuten per dag matig tot intensief actief.

De vrouwen die het meest actief waren hadden 65% minder kans om in die 2,3 jaar te sterven, vergeleken met de vrouwen die het minst actief waren.

Matige lichamelijke inspanning is bijvoorbeeld stevig wandelen, fietsen aan 15 tot 18 km per uur, badminton, de ramen lappen, stofzuigen of het gras afrijden.

Intensieve activiteiten zijn onder andere joggen aan 10 km per uur, fietsen aan 20 tot 25 km per uur, de tuin omspitten, basketballen, tennissen, voetballen.

Deze studie bevestigt volgens de onderzoekers het advies om minstens 150 minuten per week matig te bewegen of 75 minuten per week intensief te bewegen. Omdat het belang van beweging niet genoeg benadrukt kan worden, zouden artsen hun patiënten dit advies telkens opnieuw moeten geven, bij elke gelegenheid. Een bewegingstracker kan helpen om zelf je lichamelijke activiteit in te schatten (Lee IM, 2017).

©Hilde Maris

 

Referentie

Lee IM, Shiroma EJ, Evenson KR, et al. Accelerometer-Measured Physical Activity and Sedentary Behavior in Relation to All-Cause Mortality: The Women's Health Study. Circulation. 2017 Nov 6. pii: Circulationaha.117.031300.

 

Ook in PlaceboNocebo 36

10 Medisch

  • Overgewicht

    Een zichzelf in stand houdend verstoord metabolisme

22 Metabolisme

26 Voeding

34 Leefstijl

38 Sport & beweging

46 Fytotherapie

50 Medicijnen

  • Orlistat

    Vetblokkers remmen ook de opname van goede vetten