Leukemie door een gebrek aan infecties?

PlaceboNocebo 40

Leukemie is kanker van de bloedvormende (hematopoëtische) cellen. Het ontstaat door DNA-schade in de voorlopers van de witte bloedcellen, waardoor deze getransformeerd worden tot kankercellen. De bloedvormende cellen in het beenmerg zijn heel gevoelig voor DNA-schade, onder andere voor DNA-schade die veroorzaakt wordt door chemotherapie en straling. Leukemie ontstaat vaak als secundaire kanker tijdens of na de behandeling van een andere kanker.

Leukemiecellen groeien en delen zich ongecontroleerd en vervangen gezonde bloedcellen. Dat veroorzaakt onder andere bloedarmoede, bloedingen en infecties. In een gevorderd stadium verspreiden leukemiecellen zich via het bloed naar andere organen, zoals de milt, de lymfeklieren, de lever en het centraal zenuwstelsel (de hersenen en het ruggenmerg).

Er zijn vier grote vormen van leukemie, gebaseerd op de soort witte bloedcellen die aangetast zijn en of de ziekte acuut of chronisch is:

  • acute myeloïde leukemie (AML)
  • chronische myeloïde leukemie (CML)
  • acute lymfatische leukemie (ALL)
  • chronische lymfatische leukemie (CLL)

Acute leukemie is de meest voorkomende vorm van kanker bij kinderen. Het komt steeds vaker voor, maar opvallend daarbij is dat het bijna uitsluitend in de geïndustrialiseerde landen voorkomt.

Leukemieonderzoeker dr. Mel Greaves is van mening dat een van de belangrijkste factoren in het ontstaan van acute leukemie een gebrek is aan blootstelling aan micro-organismen in de eerste levensmaanden en -jaren. Dus niet bacteriële en virale infecties, maar een gebrek aan infecties.

Het onderzoek keek vooral naar acute lymfatische leukemie (ALL), meer bepaald B-cel precursor ALL, een vorm die in Europa elk jaar stijgt.

Leukemie ontstaat volgens Greaves in twee stappen. De eerste stap is een genetische mutatie die al ontstaat voor de geboorte (tijdens de zwangerschap). Hoewel kinderen met deze mutatie een verhoogd risico hebben op leukemie, krijgt slechts 1% van hen ook effectief leukemie. De tweede stap is infectie.

Wanneer kinderen tijdens hun vroege levensfase niet voldoende blootgesteld zijn aan micro-organismen, ontwikkelt hun immuunsysteem zich niet goed. Dat wordt ook gezien bij Hodgkin lymfoom bij jonge mensen en bij allergie en auto-immuunziekten bij kinderen en jonge mensen.

Virale en bacteriële infecties tijdens de eerste levensjaren beschermen tegen leukemie, maar infecties op latere leeftijd vormen de tweede stap in het ontstaan van leukemie, indien het immuunsysteem voordien niet al getraind of voorbereid was door natuurlijke infectie in de eerste levensmaanden.

Ook andere factoren, zoals voeding, spelen een rol in het ontstaan van leukemie.

Greaves raadt ouders aan om niet al te bezorgd te zijn over hygiëne en ziektekiemen en kleine kinderen in contact te brengen met andere, oudere kinderen. Ook borstvoeding tot zes maanden wordt aangeraden.

Een andere belangrijke factor om het immuunsysteem te ontwikkelen is een gezonde darmflora, die kan ondersteund worden met voeding en eventueel suppletie met probiotica en prebiotica (Greaves M, 2018).

Andere onderzoekers stelden vast dat kinderen die geboren worden via keizersnede een verhoogd risico hebben om acute lymfatische leukemie te krijgen. Kinderen die via keizersnede geboren worden, hebben een andere darmflora dan kinderen die langs vaginale weg geboren worden (Marcotte EL, 2018).

Uit onderzoek blijkt ook dat het doormaken van de kinderziekten, zoals mazelen, waterpokken, rode hond en kinkhoest tijdens de kinderjaren, beschermt tegen leukemie later in het leven. Hoe meer kinderziekten men gehad heeft, hoe groter het beschermende effect (Parodi S, 2013).

Systematische vaccinatie van baby’s en kinderen, zodat ze de kinderziekten niet krijgen, verstoort de natuurlijke ontwikkeling van het immuunsysteem.

©Hilde Maris

Meer info
Kanker begrijpen. De wijsheid van het lichaam. 
Probiotica. Gezondheid begint bij gezonde darmen. PlaceboNocebo 4.
Probiotica, een alternatief voor vaccinatie? PlaceboNocebo 35.
Vaccinatie. Natuurlijke versus kunstmatige immuniteit. PlaceboNocebo 35.

 

Referenties

  1. Greaves M. A causal mechanism for childhood acute lymphoblastic leukaemia. Nat Rev Cancer. 2018 May 21.
  2. Marcotte EL, Richardson MR, Roesler MA, et al. Cesarean Delivery and Risk of Infant Leukemia: A Report from the Children's Oncology Group. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2018 Apr;27(4):473-478.
  3. Parodi S, Crosignani P, Miligi L, et al. Childhood infectious diseases and risk of leukaemia in an adult population. Int J Cancer. 2013 Oct 15;133(8):1892-9.

Ook in PlaceboNocebo 40

3 Zo zien wij het

10 Biochemie

14 Medisch

26 Medisch

36 Medisch

46 Nutriënten

50 Medicijnen