Vier uur per week wandelen vermindert de ernst van een beroerte

PlaceboNocebo 41

Beweging is een belangrijke factor in het voorkomen van een beroerte, maar ook in het voorkomen van een nieuwe beroerte als je al eerder een beroerte had. Beweging zorgt er ook voor dat een beroerte minder ernstig is.

Uit een Zweeds onderzoek blijkt dat bij mensen die een lichte vorm van beweging doen, zoals wandelen of fietsen gedurende vier uur per week, een beroerte veel minder ernstig was dan bij mensen die niet bewegen. Het beschermende effect van lichte beweging was hetzelfde als dat van matige of intensieve beweging.

Het gebruik van cholesterolverlagende medicijnen en bloeddrukverlagende medicijnen had geen effect op de ernst van een beroerte (Reinholdsson M, 2018).

Uit een wereldwijd onderzoek blijkt dat beroerte een leefstijlziekte is en dat 90% van de invaliditeit die door beroerte wordt veroorzaakt, voorkomen kan worden door het vermijden van risicofactoren. Leefstijlfactoren zoals roken, alcohol, ongezonde voeding en een gebrek aan beweging wegen iets sterker door (74%) dan metabole factoren zoals hoge bloeddruk, hoge bloedsuikerspiegel, hoge cholesterol en overgewicht (72%). Dat wil zeggen dat 74% van de invaliditeit als gevolg van een beroerte vermeden kan worden door leefstijlfactoren. Opvallend is dat ongeveer 30% van het risico toegeschreven wordt aan luchtvervuiling, zowel buiten als binnen (Feigin VL, 2016).

Een hoge bloeddruk is een van de belangrijkste risicofactoren voor het krijgen van een beroerte. Mensen met een hoge bloeddruk die een beroerte krijgen, hebben bovendien veel meer kans op ernstigere complicaties en op een tweede beroerte. Ze krijgen daarom vaak bloeddrukverlagende medicijnen om het risico op een beroerte (of andere cardiovasculaire aandoeningen) te voorkomen.

Toch is er nog veel onduidelijkheid over het beschermende effect van bloeddrukverlaging met medicijnen. Uit een onderzoek bij 5.951 mensen met hoge bloeddruk die tot twaalf jaar lang opgevolgd werden, blijkt dat het nemen van bloeddrukverlagers het risico op beroerte niet vermindert. Bètablokkers en angiotensine receptor blokkers verhogen zelfs het risico op een beroerte (Tully PJ, 2016).

Het verlagen van de bloeddruk met voeding en nutriënten (bv. magnesium) verlaagt het risico op een beroerte wel (Lin PH, 2013; Larsson SC, 2016). Dat is waarschijnlijk niet alleen te danken aan een lagere bloeddruk, maar aan de uiteenlopende effecten van gezonde voeding en nutriënten op heel het metabolisme.

Ook regelmatig bewegen is een belangrijk onderdeel van de behandeling van hoge bloeddruk (Lopes S, 2018).

©Hilde Maris

Meer info
Beroerte wordt uitgebreid besproken in PlaceboNocebo 28.
Hoge bloeddruk, bloeddrukverlagende medicijnen & natuurlijke verlaging van de bloeddruk worden besproken in PlaceboNocebo 27.

 

Referenties

  1. Feigin VL, Roth GA, Naghavi M, et al. Global burden of stroke and risk factors in 188 countries, during 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. Lancet Neurol. 2016 Jun 9.
  2. Larsson SC, Wallin A, Wolk A. Dietary Approaches to Stop Hypertension Diet and Incidence of Stroke: Results From 2 Prospective Cohorts. Stroke. 2016 Apr;47(4):986-90.
  3. Lin PH, Yeh WT, Svetkey LP, et al. Dietary intakes consistent with the DASH dietary pattern reduce blood pressure increase with age and risk for stroke in a Chinese population. Asia Pac J Clin Nutr. 2013;22(3):482-91.
  4. Lopes S, Mesquita-Bastos J, Alves AJ, et al. Exercise as a tool for hypertension and resistant hypertension management: current insights. Integr Blood Press Control. 2018 Sep 20;11:65-71.
  5. Reinholdsson M, Palstam A, Sunnerhagen KS. Prestroke physical activity could influence acute stroke severity (part of PAPSIGOT). Neurology. 2018 Sep 19. pii: 10.1212/WNL.0000000000006354.
  6. Tully PJ, Debette S, Dartigues JF. Antihypertensive Drug Use, Blood Pressure Variability, and Incident Stroke Risk in Older Adults: Three-City Cohort Study. Stroke. 2016 May;47(5):1194-200.

Ook in PlaceboNocebo 41

10 Medisch

22 Voeding

26 Voeding

42 Fytotherapie

46 Supplementen

50 Medicijnen