Epilepsie

Verstoorde elektrische activiteit

PlaceboNocebo 42

Epilepsie is een neurologische aandoening die gekenmerkt wordt door terugkerende aanvallen die veroorzaakt worden door een abnormale elektrische activiteit in de hersenschors en een verstoorde neurotransmissie. Een belangrijke oorzaak is overmatige prikkeling van de hersencellen door de neurotransmitter glutamaat en een verlaagde activiteit van de kalmerende neurotransmitter GABA. Ook een verstoord transport van elektrolyten zoals calcium, magnesium, kalium en natrium doorheen de celmembraan van zenuwcellen ligt aan de basis van een abnormale elektrische activiteit. De onderliggende oorzaken daarvan kunnen heel uiteenlopend zijn en de exacte mechanismen zijn nog niet helemaal opgehelderd.

De conventionele behandeling bestaat uit anti-epileptische medicijnen, waarvan er verschillende soorten zijn. Vaak moet men lang experimenteren voor men een medicijn of een combinatie van medicijnen vindt die werkt. Bij veel patiënten werken medicijnen niet of hebben ze te veel bijwerkingen.

Voeding en voedingsstoffen spelen een sleutelrol in de onderliggende oorzaken van epilepsie en kunnen in veel gevallen van therapieresistente epilepsie de aanvallen doen afnemen of helemaal stoppen, ook wanneer er genetische factoren in het spel zijn. Het is belangrijk om eerst de voeding aan te passen en na te gaan aan welke voedingsstoffen men een gebrek heeft. Voedingstherapie heeft een langdurig effect en heeft geen bijwerkingen.

Om dit artikel te lezen, heb je een online abonnement nodig. Log in of klik hier voor de mogelijkheden.