Omega-3 suppletie voorkomt spierafbraak in ongebruikte spieren

PlaceboNocebo 43

Spieren die niet gebruikt worden, kwijnen weg. Dat kan voorkomen worden door suppletie met omega-3 vetzuren.

In een recente studie onderzocht men het effect van omega-3 vetzuren op de spierafbraak in ongebruikte spieren bij gezonde jonge vrouwen. Twintig recreatief actieve vrouwen van 19 tot 31 jaar werden verdeeld in twee groepen. De ene groep kreeg een omega-3 supplement (visolie) en de andere groep een zonnebloemolie supplement (controlegroep). Het visolie supplement bevatte 5 gram omega-3 vetzuren: 2,97 gram eicosapentaeenzuur (EPA) en 2,03 gram docosahexaeenzuur (DHA) per dag.

Na vier weken suppletie werd bij alle vrouwen één been geïmmobiliseerd met een kniebrace gedurende twee weken. Tijdens die twee weken kregen ze allemaal dezelfde voeding om hun eiwitinname te beperken tot 1 gram per kilogram lichaamsgewicht per dag. Daarna volgde een periode van twee weken waarin ze hun been weer mochten bewegen (herstelperiode).

De spiermassa, de spierkracht en de aanmaak van eiwitten in de spieren van het been werden gemeten voor en na de immobilisatie en na de herstelperiode.

De vrouwen die de visolie namen, verloren aanzienlijk minder spiermassa tijdens de immobilisatie dan de vrouwen in de controlegroep. Hoewel ze ook spiermassa verloren, werd dit spierverlies volledig hersteld na twee weken gewone activiteit, terwijl dat bij de vrouwen in de controlegroep niet het geval was (McGlory C, 2019).

Omega-3 vetzuren hebben een veelzijdig effect op de spieren. Ze verhogen onder andere de aanmaak van spiereiwitten, verlagen de afbraak van spiereiwitten en verhogen de regeneratiecapaciteit van de spieren. Ze verhogen de activiteit van spierstamcellen (satellietcellen) en spiergroeifactoren. Ze maken (oudere) spieren gevoeliger voor de anabole effecten van beweging, voeding en groeifactoren. Ze hebben een vergelijkbaar – of sterker – anabool effect als testosteron, groeihormoon of DHEA suppletie (Lalia AZ, 2017; Jeromson S, 2015; Smith GI, 2015).

©Hilde Maris

Meer info
Spierziekten, spierverlies & spierafbraak worden uitgebreid besproken in PlaceboNocebo 40.
Omega-3 vetzuren, hun functies & bronnen worden besproken in PlaceboNocebo 13.

 

Referenties

  1. Jeromson S, Gallagher IJ, Galloway SD, et al. Omega-3 Fatty Acids and Skeletal Muscle Health. Mar Drugs. 2015 Nov 19;13(11):6977-7004.
  2. Lalia AZ, Dasari S, Robinson MM, et al. Influence of omega-3 fatty acids on skeletal muscle protein metabolism and mitochondrial bioenergetics in older adults. Aging (Albany NY). 2017 Apr;9(4):1096-1129.
  3. McGlory C, Gorissen SHM, Kamal M, et al. Omega-3 fatty acid supplementation attenuates skeletal muscle disuse atrophy during two weeks of unilateral leg immobilization in healthy young women. FASEB J. 2019 Jan 10:fj201801857RRR.
  4. Smith GI, Julliand S, Reeds DN, et al. Fish oil-derived n-3 PUFA therapy increases muscle mass and function in healthy older adults. Am J Clin Nutr. 2015 Jul;102(1):115-22.

Ook in PlaceboNocebo 43

3 Zo zien wij het

10 Medisch

20 Medisch

  • Lymfoom

    Lymfeklierkanker, kanker van de lymfocyten

30 Medicijnen

38 Voeding

  • Kefir

    Gezonde probiotische drank

42 Fytotherapie

48 Immuniteit