Elektromagnetische straling

Schadelijke gevolgen & beschermende factoren

PlaceboNocebo 45

Elektromagnetische straling is een samenspel van elektrische en magnetische velden, die ontstaan door de beweging van elektrisch geladen deeltjes. Het elektromagnetisch spectrum omvat verschillende soorten straling, met een hoge tot lage trillingsfrequentie of energie. Van ioniserende elektromagnetische straling, met een hoge energie, weet men al lang dat ze schadelijk is voor het menselijk lichaam. Ioniserende straling wordt onder andere in de geneeskunde toegepast in de diagnostische beeldvorming en radiotherapie bij kanker. Niet-ioniserende straling heeft een lagere energie en is minder schadelijk. Men heeft lange tijd gedacht dat straling met een lage energie veilig was, maar er zijn nu voldoende bewijzen dat dat niet zo is. De schadelijke effecten zijn alleen veel subtieler en de klachten vager.

Elektromagnetische straling is zo alomtegenwoordig in de moderne wereld, dat we er dagelijks en overmatig aan blootgesteld worden. Alle moleculen en cellen in het menselijk lichaam hebben zelf hun eigen unieke elektromagnetische energie, die belangrijk is voor het functioneren van alle cellen en organen. Het elektromagnetisch evenwicht van het lichaam wordt beïnvloed door de straling in de omgeving. De natuurlijke elektromagnetische straling van de aarde, de zon en de kosmos is belangrijk voor de gezondheid van planten, mensen en dieren, maar de extreme toename van onnatuurlijke straling kan een schadelijk effect hebben op alle levende organismen. De huidige generatie kinderen en jongeren worden er al van voor hun geboorte aan blootgesteld. De immunologische, neurologische en hormonale gevolgen daarvan worden door wetenschappers stilaan ontrafeld.

Of straling gunstige of schadelijke effecten heeft op het lichaam is afhankelijk van de frequentie en de dosis van de straling en de mate van blootstelling, maar ook van de ingebouwde beschermingsmechanismen van het lichaam en voedings- en leefstijlfactoren.

Om dit artikel te lezen, heb je een online abonnement nodig. Log in of klik hier voor de mogelijkheden.

Ook in PlaceboNocebo 45

3 Zo zien wij het

10 Medisch

20 Medisch

30 Biochemie

34 Nutriënten

40 Fytotherapie

  • Maca

    Peruviaanse ginseng

50 Medicijnen

  • Viagra

    De gewenste & ongewenste effecten van fosfodiësterase-5 remmers