Medicijngebruik is een belangrijke oorzaak van een verstoorde darmflora

PlaceboNocebo 48

Het microbioom wordt vaak omschreven als het geheel van alle bacteriën in en op het menselijk lichaam, maar het omvat ook alle andere micro-organismen, zoals virussen, schimmels en parasieten.

De virussen die van nature in ons lichaam leven (het viroom) zijn even belangrijk voor de gezondheid als de bacteriën. Ze kunnen niet losgekoppeld worden van elkaar. Een verstoring in het evenwicht van het microbioom verstoort het viroom en omgekeerd (Bakhshinejad B, 2017; Carding SR, 2017). Ook schimmels (mycobioom) en parasieten spelen een rol bij het in stand houden van de gezondheid van het lichaam (Seed PC, 2014; McKay DM, 2006).

Antibiotica, antivirale, antiparasitaire en antischimmelmedicijnen – die bacteriën, virussen, parasieten en schimmels doden – verstoren het microbioom, niet alleen in de darmen, maar in heel het lichaam.

Ook andere medicijnen kunnen het microbioom verstoren. In een recent onderzoek werd vastgesteld dat minstens 24% van meer dan duizend onderzochte medicijnen een antibiotica-achtig effect hebben, de goede darmbacteriën doden en de darmflora verstoren. Het gaat om veelgebruikte medicijnen uit verschillende klassen, onder andere het diabetesmedicijn metformine, maagzuurremmers (protonpompremmers), niet-steroïde ontstekingsremmers, antipsychotica, antidepressiva, hormonen en immuunonderdrukkende medicijnen (immunosuppressiva). Het gebruik van deze medicijnen kan bijdragen aan antibioticaresistentie (Maier L, 2018).

Medicijngebruik is wellicht een van de belangrijkste oorzaken van een verstoorde darmflora en een verminderde microbiële diversiteit bij de westerse bevolking. Een verstoorde darmflora is dan weer gelinkt aan alle metabole, hormonale, immunologische en neurologische aandoeningen.

Medicijnen die de darmflora en het microbieel evenwicht in heel het lichaam verstoren

 • antibiotica, antivirale, antiparasitaire en antischimmelmedicijnen
 • niet-steroïde ontstekingsremmers, aspirine
 • maagzuurremmers
 • laxeermiddelen
 • orale anticonceptiva
 • metformine
 • antipsychotica, antidepressiva
 • immunosuppressiva
 • chemotherapie, straling

©Hilde Maris

 

Referenties

 1. Bakhshinejad B, Ghiasvand S. Bacteriophages in the human gut: Our fellow travelers throughout life and potential biomarkers of heath or disease. Virus Res. 2017 Aug 15;240:47-55.
 2. Carding SR, Davis N, Hoyles L. Review article: the human intestinal virome in health and disease. Aliment Pharmacol Ther. 2017 Sep 4.
 3. Maier L, Pruteanu M, Kuhn M, et al. Extensive impact of non-antibiotic drugs on human gut bacteria. Nature. 2018 Mar 29;555(7698):623-628.
 4. McKay DM. The beneficial helminth parasite?. Parasitology. 2006;132(Pt 1):1–12.
 5. Seed PC. The human mycobiome. Cold Spring Harb Perspect Med. 2014;5(5):a019810. Published 2014 Nov 10.

Ook in PlaceboNocebo 48

3 Zo zien wij het

10 Medisch

22 Voeding

32 Fytotherapie

38 Leefstijl

46 Nutriënten

50 Medicijnen