Gebrek aan nutriënten veroorzaakt metabole stoornissen