Onverteerd voedsel is een bron van chronische ontsteking