Oorsuizen na vaccinatie kan behandeld worden met voedingsstoffen