De rol van medicijnen bij het aftakelingsproces

Ouderdomsklachten of bijwerkingen?

PlaceboNocebo 09

Veel problemen die men toeschrijft aan ouder worden - vallen, wankelheid, spierpijn, gewrichtsklachten, geheugenverlies, een verhoogd risico op beroerte, enz. - zijn eigenlijk het gevolg van voorgeschreven medicijnen.

Hoe ouder men wordt, hoe meer medicijnen men krijgt, vaak gewoon preventief. Cholesterolverlagers, bloeddrukverlagers en antidepressiva worden bijna routinematig aan ouder wordende mensen voorgeschreven. Deze medicijnen hebben bijwerkingen die vaak erger zijn dan de klachten waarvoor ze voorgeschreven worden. Dat heeft een enorme impact op de gezondheid, die men ten onrechte verwart met het natuurlijke verouderingsproces.

Onderzoekers hebben onlangs een verband vastgesteld tussen een bepaalde groep medicijnen - anticholinergica - en vroegtijdig overlijden.

Om dit artikel te lezen, heb je een online abonnement nodig. Log in of klik hier voor de mogelijkheden.

Ook in PlaceboNocebo 09

3 Zo zien wij het

10 Medisch

15 Voeding

18 Voeding

22 Therapie

26 Nutriënten

  • Zink

    Nutritionele duivel-doet-al

30 Fytotherapie

  • Echinacea

    Natuurlijk antibioticum en antiviraal medicijn in één

36 Dierengeneeskunde

50 Research

52 Medicijnen

  • Neussprays

    Regelmatig gebruik veroorzaakt verstopte neus