Een nieuwe wetenschappelijke kijk op bewustzijn en bovennatuurlijke verschijnselen

PlaceboNocebo 17

Elke dag komen wetenschappers met nieuwe informatie over verschijnselen die niet verklaard kunnen worden vanuit het klassieke materialistische model van Newton, maar die vragen om een andere benadering, een zogenaamde paradigmaverschuiving.

We hebben het over fenomenen zoals telepathie, helderziendheid, voorgevoelens, buitenlichamelijke ervaringen, bijna dood ervaringen, genezen op afstand, communicatie met overledenen en reïncarnatie.

Volgens de materialistische visie worden deze verschijnselen veroorzaakt door de hersenen, omdat bewustzijn door de hersenen gecreëerd wordt en er zonder de hersenen geen bewustzijn is. Met andere woorden: bovennatuurlijke verschijnselen zijn gewoon bepaalde vormen van hersenactiviteit.

Recente wetenschappelijke bevindingen weerleggen deze theorie. Er is steeds meer bewijs dat bewustzijn zich buiten het lichaam, en dus buiten de hersenen, bevindt. De hersenen zijn gewoon een instrument om dit bewustzijn te gebruiken, te manifesteren in ons dagelijks leven.

Wijsheidstradities van over heel de wereld weten dit al duizenden jaren, maar ze worden eindelijk bijgebeend door de wetenschappen. Wat tien, twintig jaar geleden nog op ontzettend veel weerstand stuitte in wetenschappelijke kringen, krijgt vandaag steeds meer erkenning.

Fenomenen die vroeger weggewuifd werden als spirituele onzin worden de laatste jaren ernstig onderzocht door wetenschappelijk opgezette studies. Er ontstaat een heel nieuwe wetenschappelijke kijk op bewustzijn en bovennatuurlijke verschijnselen, al zal het nog even duren voor dit nieuwe paradigma algemeen aanvaard wordt.

Paradigmaverschuiving

Een paradigma is een model of denkkader, het geheel van theorieën, overtuigingen en waarden die door een bepaalde samenleving geaccepteerd worden. Een paradigmaverschuiving is een ontwikkeling in de wetenschappen die leidt tot een totaal ander beeld van hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Deze ontwikkeling is meestal het gevolg van bepaalde verschijnselen die niet langer verklaard kunnen worden vanuit het oude model, het oude paradigma. Vaak lijken ze zelfs volledig in tegenspraak met het oude model.
Een paradigmaverschuiving gaat doorgaans heel traag. Meestal wordt een nieuw paradigma pas volledig aanvaard als de aanhangers van het oude model allemaal verdwenen of ‘uitgestorven’ zijn.

©Hilde Maris

 

Referentie

Bonilla E. [Is the brain the creator of psychic phenomena or is a paradigm shift inevitable?] [Article in Spanish]. Invest Clin. 2014 Jun;55(2):103-6.

 

Ook in PlaceboNocebo 17

3 Zo zien wij het

10 Medisch

  • Osteoporose

    Meer dan een vrouwenaandoening of een calciumprobleem

18 Voeding

22 Therapie

26 Nutriënten

  • Fluor

    Te veel is schadelijker dan te weinig

30 Fytotherapie

34 Diagnostiek

38 Ecologie

42 Vraag aan de lezers

46 Bewustzijn

50 Biochemie

52 Medicijnen

  • Bisfosfonaten

    Osteoporose medicijnen verhogen de kans op... botbreuken