Homocysteïne

Belangrijk of toxisch?

PlaceboNocebo 17

Homocysteïne is een afbraakproduct van het aminozuur L-methionine. Hoge bloedwaarden van homocysteïne zijn een risicofactor voor ziektebeelden zoals hart- en vaatziekten, hartaanval, beroerte, dementie, alzheimer, neurologische aandoeningen, oogziekten, zwangerschapscomplicaties, migraine en kanker. Homocysteïne wordt daarom beschouwd als een toxische stof. De ‘veilige’ bloedwaarden zijn de afgelopen twintig jaar al verschillende keren verlaagd (net als bij cholesterol). Homocysteïne is een stof die aangemaakt wordt in de zogenaamde homocysteïnecyclus of methylatiecyclus, een van de belangrijkste metabole routes in ons lichaam, met een enorme impact op heel het metabolisme. Homocysteïne is een opslag- en transportmolecule van zwavel en methyl, stoffen die nodig zijn voor de ontgifting van toxische stoffen, het antioxidantsysteem, het aan- en uitschakelen van genen en een goede zenuwgeleiding. Een hoog homocysteïnegehalte is een aanwijzing dat er iets fout gaat in de homocysteïnecyclus. Maar is homocysteïne op zich toxisch? Of zijn de factoren die homocysteïne verhogen schadelijk voor de gezondheid?

Om dit artikel te lezen, heb je een online abonnement nodig. Log in of klik hier voor de mogelijkheden.

Ook in PlaceboNocebo 17

3 Zo zien wij het

10 Medisch

  • Osteoporose

    Meer dan een vrouwenaandoening of een calciumprobleem

18 Voeding

22 Therapie

26 Nutriënten

  • Fluor

    Te veel is schadelijker dan te weinig

30 Fytotherapie

34 Diagnostiek

38 Ecologie

42 Vraag aan de lezers

46 Bewustzijn

52 Medicijnen

  • Bisfosfonaten

    Osteoporose medicijnen verhogen de kans op... botbreuken