Wu wei

De natuurlijke aard

PlaceboNocebo 19

Wu Wei is een concept uit het Taoïsme dat zijn oorsprong vindt in de geschriften van Lao Tzu: de Tao Te Ching. Correcter – volgens mij – is te stellen dat de Tao Te Ching uit het existentiële Wu Wei ontsprongen is en dat Lao Tzu een poging gedaan heeft deze ervaring te duiden met beelden en een minimum aan woorden. Wat existentieel is, wat de natuurlijke aard der dingen is, kan niet in taal uitgedrukt worden of door het verstand bevat, ontleed en uitgerafeld worden. Het kan niet uitgelegd worden zodat iemand anders het eenduidig begrijpt zoals de uitlegger het bedoelt. Het is altijd onderhevig aan interpretatie en invulling vanuit de ervaring of gebrek aan ervaring van degene die de boodschap leest. En ook dat is goed.

Brigitte De Smet

Om dit artikel te lezen, heb je een online abonnement nodig. Log in of klik hier voor de mogelijkheden.

Ook in PlaceboNocebo 19

3 Zo zien wij het

10 Medisch

14 Voeding

18 Voeding

22 Therapie

26 Nutriënten

  • Foliumzuur

    Preventie van geboorteafwijkingen & ontwikkelingsstoornissen

30 Fytotherapie

34 Biochemie

38 Epigenetica

42 Vraag aan de lezers

52 Medicijnen