Het belang van zonlicht op de huid

Noodzakelijk voor de metabole gezondheid

PlaceboNocebo 51

Zonlicht is levensnoodzakelijk, maar te veel blootstelling aan zonlicht kan in bepaalde omstandigheden schadelijke effecten hebben, zoals een versnelde huidveroudering, een verhoogd risico op huidkanker, oogaandoeningen zoals cataract en immuunonderdrukking met onder andere reactivering van latente virussen. De gevolgen van een gebrek aan zonlicht vormen echter een veel groter wereldwijd gezondheidsprobleem. Te weinig blootstelling aan zonlicht verstoort heel het metabolisme en draagt bij aan huidziekten, immuunziekten, metabole ziekten, diabetes, overgewicht, hart- en vaatziekten, kanker, spierziekten, botziekten, neurologische ziekten, neurodegeneratie en psychiatrische ziektebeelden. Toch wordt er vooral gewaarschuwd voor de schadelijke effecten van de zon op de huid en wordt aangeraden om niet te veel in de zon te komen zonder bescherming. Juist dat advies heeft heel zware gevolgen voor de volksgezondheid.