Langer slapen vermindert de aanleg om dik te worden