Hepatitis B virus is actiever bij een gebrek aan vitamine D