Cholesterol verlagen met probiotica

PlaceboNocebo 05

Probiotica zijn goede darmbacteriën in supplementvorm. Ze worden vooral aanbevolen bij een verstoorde darmflora, na antibioticagebruik, bij spijsverteringsproblemen, bij lekke darm, bij allergie en een verzwakte weerstand. Nog niet zo lang geleden ontdekte men dat een gezonde darmflora beschermt tegen overgewicht en diabetes.

Probiotica kunnen ook cholesterol in het bloed verlagen, vooral wanneer deze te hoog is. In een onderzoek gaf men dertig volwassenen een mengsel van drie verschillende stammen van Lactobacillus plantarum. Dertig andere mensen kregen een placebo. Na drie maanden was het totaal cholesterolgehalte in de probioticagroep gemiddeld 13,6% meer gedaald dan in de placebogroep.

De grootste daling zag men bij de deelnemers die aan het begin van de studie een te hoge cholesterol hadden en tot de risicogroep voor hart- en vaatziekten gerekend werden. Bij hen daalde ook de LDL-cholesterol en geoxideerd LDL, wat niet het geval was bij diegenen die aan het begin van de studie geen verhoogde cholesterol hadden.

Probiotica verlagen cholesterol dus selectief, dat wil zeggen alleen wanneer het nodig is. 

©Hilde Maris

Meer info
Cholesterol, een stof om te koesteren. PlaceboNocebo 3.
Probiotica. Gezondheid begint bij gezonde darmen. PlaceboNocebo 4.
Hart- en vaatziekten worden uitgebreid besproken in PlaceboNocebo 27 en PlaceboNocebo 28.

 

Referentie

Fuentes MC, Lajo T, Carrión JM, Cuñé J. Cholesterol-lowering efficacy of Lactobacillus plantarum CECT 7527, 7528 and 7529 in hypercholesterolaemic adults. Br J Nutr. 2012 Sep 28:1-7.

Ook in PlaceboNocebo 05

3 Zo zien wij het

10 Medisch

14 Voeding

18 Voeding

22 Therapie

26 Nutriënten

  • Calcium

    Essentieel maar niet onvoorwaardelijk

30 Fytotherapie

  • Salie

    Een heilzaam wondermiddel

37 Biochemie

44 Bewustzijn

50 Medicijnen

52 Research

  • Echiumolie

    Plantaardig alternatief voor visolie… met extra troeven