PlaceboNocebo 44

Polycystisch ovariumsyndroom 
Te veel mannelijke hormonen bij vrouwen